Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förklarande text - Fakta om ett djur

Skapad 2020-02-25 07:44 i Bälinge skola Uppsala
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
I arbetsområdet förklarande text kommer du att få lära dig hur man skriver förklarande texter dvs texter som förklarar hur något fungerar eller varför något händer.

Innehåll

1.    Konkretisering av syfte- vad är det eleven ska kunna

    Du ska kunna skriva en tydlig förklarande text om ett djur
    Du ska kunna dela upp din text i olika stycken på ett bra sätt
    Du ska kunna söka reda på relevant fakta om djuret och sammanställa din fakta till en text
    Du ska använda dig av ämnesspecifika ord
    Du ska förstärka din text med passande bild(er)

 

2. Undervisningens innehåll - på vilket sätt ska eleven öva på det de ska kunna 

Vi kommer att:

 • läsa förklarande texter
 • lära oss hur förklarande texter är uppbyggda
 • lära oss förklarande texttypers språkliga drag tex orsaksord, tidsord, beskrivande verb, sambandsord för tid och orsak
 • tillsammans med gruppen och/eller någon planera och skriva en förklarande text
 • på egen hand planera och skriva en förklarande text

3. Bedömningsuppgifter - hur kommer eleven visa vad den lärt sig

Du visar vad du lärt dig genom att:

 • delta aktivt på lektionerna.
 • skriva en egen förklarande text med struktur och texttypens språkliga drag.

Uppgifter

 • Faktatext om ett djur

 • Skriv en egen faktatext

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet
  Sv  C 6
 • Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp
  Sv  C 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
  Sv  C 6

Matriser

Sv SvA
Kunskapkrav svenska åk 4-6

F (insats krävs)
E
C
A
Skriva texter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
Skrivregler
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Söka, välja ut och sammanställa
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Ge omdömen om & bearbeta text
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.

Sv SvA
Faktatext om ett djur

---->
---->
---->
Att hålla sig till ämnet/temat
Håller sig huvudsakligen till ämnet och ger enkel information.
Håller sig till ämnet och ger information på ett fungerande sätt genom att ha med några få olika saker som hör till ämnet.
Håller sig till ämnet och ger tydlig information på ett ändamålsenligt sätt genom att ha med olika saker som hör till ämnet.
Struktur
Återberättar fakta om ett djur.
Använder delvis strukturen för beskrivande text genom att t ex dela upp texten i stycken och ha med en inledande klassifikation.
Använder strukturen för beskrivande text genom en tydlig rubrik och att texten är indelad i stycken som handlar om olika saker.
Tempus
Har svårigheter att hålla samma tempus (oftast presens) igenom hela texten
Håller samma tempus igenom i stort sett hela texten.
Håller samma tempus i hela texten och växlar tempus om sammanhangen kräver det.
Ämnesspecifika ord - verb, substantiv och adjektiv
Använder nästan inga ämnesspecifika ord, skriver bor istället för lever och mat istället för föda.
Använder några enklare ämnesspecifika ord så som lever eller föda.
Använder många ämnesspecifika ord och beskriver med hjälp av adjektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: