👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gustav Vasa, år 1523-1611

Skapad 2020-02-25 08:17 i Testskola Medioteket Stockholm Kungsholmen
Grundskola 6 SO (år 1-3) Historia
Sverige blev en egen stat. Du kommer att stifta bekantskap med Gustav Vasa, Kristian Tyrann, Martin Luther och Nils Dacke. Du kommer att få kunskap om hur det var att leva i Sverige under Vasatiden.

Innehåll

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med:

 • gemensamma genomgångar
 • titta på filmer
 • muntliga diskussioner
 • läsa faktatexter
 • ord och begrepp
 • grupparbete

Bedömning

Du ska 

 • Visa att du har faktakunskap om dessa personers liv  Gustav Vasa, Kristian II, Nils Dacke, Martin Luther
 • Kunna berätta om Stockholms blodbad, Reformationen och Dackefejden
 • Kunna berätta  orsakerna till  Stockholms blodbad, reformationen och Dackefejden och vilka konsekvenser  det blev för de som levde i Sverige på vasatiden och idag på grund av dessa händelser
 • Kunna ge exempel på vad Gustav Vasa gjorde som kung som påverkar oss än idag
 • Visa kunskap om hur levnadsvillkoren såg ut på Gustav Vasas tid och jämföra med idag
 • Tolka och visa på spår av hur Gustav Vasa syns i vår tid
 • Kunna resonera om och förstå varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av Gustav Vasa genom att använda dig av källkritik

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6

Matriser

Hi SO
Bedömningsmatris

F
E
C
A
Historiska förhållanden
 • Hi  E 6
Du visar inte att du vet något om Gustav Vasa, Martin Luther, Kristian II,Nils Dacke,Stockholms Blodbad, Reformationen och Dackefejden
Du berättar enkelt om Gustav Vasa, Martin Luther, Kristian II,Nils Dacke,Stockholms Blodbad, Reformationen och Dackefejden
Du berättar utförligt om Gustav Vasa, Martin Luther, Kristian II,Nils Dacke,Stockholms Blodbad, Reformationen och Dackefejden
Du berättar mycket utförligt om Gustav Vasa, Martin Luther, Kristian II,Nils Dacke,Stockholms Blodbad, Reformationen och Dackefejden
Orsaker och konsekvens
 • Hi  E 6
Du visar inte att vet något om hur man levde på Gustav Vasas tid. Du kan berätta om både adel, borgare, bönder och präster.
Du kan berätta enkelt om hur man levde på Gustav Vasas tid. Du kan berätta om både adel, borgare, bönder och präster.
Du kan berätta utförligtom hur man levde på Gustav Vasas tid. Du kan berätta om både adel, borgare, bönder och präster.
Du kan mycket utförligt berätta om hur man levde på Gustav Vasas tid. Du kan berätta om både adel, borgare, bönder och präster.
Källor
 • Hi  E 6
Du använder inte flera olika källor för ditt arbete. Du visar inte att du kan berätta om varför källorna går att lita på. Du gör inga källhänvisningar i dina arbeten och uppgifter
Du kan använda flera olika källor för ditt arbete. Du kan berätta varför källorna går att lita på. Du gör enstaka källhänvisningar i dina arbeten och uppgifter
Du kan använda flera olika källor för ditt arbete. Du kan utförligt berätta varför källorna går att lita på. Du gör flera källhänvisningar i dina arbeten och uppgifter
Du kan använda flera olika källor för ditt arbete. Du kan mycket utförligt berätta varför källorna går att lita på. Du gör alltid källhänvisningar i dina arbeten och uppgifter
Då och Nu
 • Hi  E 6
Du visar inte att du vet vilka spår av Vasatiden det finns idag. Du kan inte berätta om likheter och skillnader mellan Vasatiden och nutid
Du kan enkelt berätta om vilka spår av Vasatiden det finns idag. Du kan berätta om likheter och skillnader mellan Vasatiden och nutid
Du kan utförligt berätta om likheter och skillnader mellan Vasatiden och nutid
Du kan mycket utförligt berätta om likheter och skillnader mellan Vasatiden och nutid
Historiska begrepp
 • Hi  E 6
Du använder inga eller mycket få begrepp och kan inte förklara några historiska begrepp
Du kan använda och förklara några historiska begrepp rätt i dina arbeten
Du kan använda och förklara många historiska begrepp rätt i dina arbeten
Du kan använda och förklara de historiska begreppen rätt i dina arbeten