Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antiken. Grekland och Romarriket

Skapad 2020-02-25 12:09 i Häggvallskolan Tjörn
Grundskola F Historia
Från de antika grekiska och romerska rikenas kulturer härstammar många av våra traditioner och tänkesätt vi lever med idag. Det skall vi lära oss mer av nu.

Innehåll

Vecka 8-9 läser vi om grekerna. Kapitlet är s.28-43. Fråga 2 på s.43 skall besvaras på teams.

Vecka 10-11 läser vi om romarriket på s. 44-61. Här är det fråga 1 på s. 61 som vi skall jobba med ordentligt. Den kan vara svår att jobba med i teams så valfritt hur du vill jobba med den.

Jag kommer att berätta och ni kommer att få läsa mycket i samband med att ni jobbar med frågorna. Ni kommer inte att få något prov utan jag bedömer era texter, hur ni svarar på frågorna.

 

Uppgifter

 • Greker och Romare

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  A 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: