Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi åk 6

Skapad 2020-02-25 13:12 i von Bahrs skola Uppsala
Grundskola 6 Bild Geografi Matematik Kemi
Välkommen till Geografi åk 6.

Innehåll

Geografi är ett otroligt intressant ämne som lär oss allt vi behöver kunna om klimatet, klimatförändringar, varför vi har det vädret vi har och kartkunskap. 

Vi inleder Geografi med att lyssna på låten "sol, vind och vatten med Ted Gärdestad" eftersom sol, vind och vatten är exakt det vi ska arbeta med. Vi fokuserar då på jordens naturresurser, förnybara naturresurser, icke förnybara naturresurser. Vi undersöker därefter hur vattens kretslopp fungerar och varför det är viktigt att vi koldioxidsparar och förslag på förnybar energi såsom vindkraftverk och solenergi. Vi ska också studera problemen som finns kärnkraftverk och att den kan drivas med biogas eller fossila bränslen

Nästa moment i geografi är jordens inre och yttre krafter. Eleverna studerar då hur landskapen förändras med kraft från jordens inre och yttre krafter. Vi gör därefter en ingång på kontinentalplattornas placering och vissa länder löper högre risk att drabbas av naturkatastrofer som sker utifrån jordens inre krafter som jordbävningar exempelvis. Vi studerar även vilka konsekvenser som finns med naturkatastrofer. 

Varför är det varmare och kallare på vissa zoner än andra? Det är något vi även kommer att studera i geografi genom att eleverna kommer att lära sig om klimatzonerna, varför temperaturen skiljer sig åt på de olika zonerna och solens inverkan på det. Vi jobbar vidare med vad som påverkar klimatet med förklaringar som inte är direkt kopplade till klimatförändringar, då studerar vi exempelvis höjden över havet och havsströmmar. Vi arbetar även med växthuseffekten och vilka problem som finns när glaciärerna smälter

Vi inleder momentet kartkunskap med att studera väderstrecken, eleverna gör ett test på världsdelarna. Efter att de gjort det testet arbetar vi med Seterra med fokus på Europas länder. Därefter är det dags för eleverna att visa sina kunskaper i kartkunskap, vi fokuserar då på Sveriges landskap..Eleverna lär sig metoder i hur de kan studera en karta för att hitta information om jorden. Kunskaperna bedöms med regelbundna karttest under lektionen. Inom momentet kartkunskap ska eleverna även kunna räkna ut avstånd med hjälp av uträkning av skala, här finns en samplanering med matematiken. 

Kunskaper bedöms regelbundet under lektionstid, det är därför viktigt att eleverna har med sig mapp och dator. Eleverna visar sina kunskaper muntligt och skriftligt. God närvaro är viktigt. 

Uppgifter

  • Powerpoint Sol, vind och vatten Jordens inre och yttre krafter Kontinentalplattor Väderstreck

  • Kartan

Matriser

Ma Bl Ke Ge
Kunskapskrav geografi åk 4-6

F (insats krävs)
E
C
A
Natur- och kulturandskap
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Landskap, resurser & befolkning
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Geografiska begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
Kartor, källor, metoder och tekniker
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Fältstudier, kartor & verktyg
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett huvudsak fungerande sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Namngeografi
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Hållbar utveckling
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Ojämlika levnadsvillkor & förbättring
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: