Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

planering jollen 25/2-2020

Skapad 2020-02-25 16:35 i Skärgårdsstads förskola Österåker
Förskola
Planering 25/2-2020

Innehåll

Planeringsmall- Tallsättra och Skärgårdsstads förskolor

 

Varför

Läroplansmål

 Uppmärksamma barnen på att människor/djur kan ha olika värderingar som styr deras handlingar.

Vi vill utveckla barnens acceptans,förståelse och respekt för variationer genom att titta på olika djur i världen.

Vi vill utveckla barnens sociala hållbara utveckling. Så barnen förstår hur dom kan påverka hälsa och välbefinnandet.

Vad

(undervisning i språk, kommunikation, musik, matematik)

 Språk, skapande,  kommunikation,

Var

(rum, plats, situation)

 Samlingsrummet,köket,skaparrummet.

Hur ( metod)

Hur gör vi? (Beskrivning av formen för undervisning, strategier för genomförande)

 Vi utgår från barnens tankar och idéer kring Krockos resa till Antarktis.

När

Tid för genomförande

 I små grupper på fm.

Vem eller vilka

genomför undervisningen (roller, material som inkluderas)

 Barnen tillsammans med pedagoger. Barnens roll är att driva detta projekt framåt utifrån deras frågor och funderingar. 
Material anpassas efter barnens idéer.

Reflektion

(reflektion kring ovanstående frågor, utvärderande, utvecklingsfokus)

 

Matriser

Ej namngiven

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: