Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lunds kommun Annegårdens förskola Utveckling och Lärande vt 2020

Skapad 2020-02-25 18:30 i Annegårdens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vi bedriver en verksamhet som utgår från att alla barn ska ges möjlighet till stimulans, motivation och utmaningar på förskolan. Den ska sätta barnet i fokus som en kompetent individ som vill utvecklas i förskolans alla varierande miljöer. Verksamheten ska bygga på en kvalitativ syn på kunskap och förmedla möjligheter till ett utforskande, nyfiket och lustfyllt lärande.

Innehåll

Läroplansmål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.  

Planerade insatser

  • Barnen har lyssnat på flera sagor (fantasiresor). Som vidareutveckling kommer barnen genom samarbete att få arbeta med att skapa egna berättelser.
  • Med avstamp i barnens intresse introducerar vi ett projekt med kartografi. Med hjälp av olika material får barnen skapa olika miljöer att sedan utforska vidare i lek.
  • Arbeta med värdegrunden genom materialet Vännerna i Kungaskogen.
  • Fågelprojekt (frökakor/fågelskådning).
  • Spela spel.
  • Rita Mandela.

Förväntade effekter (syfte och kännetecken) 

Att barnen samtalar och reflekterar kring berättelser, bilder, filmer eller texter.

Barnen inspireras in sina lekar av det vi sett och hört i sagor och filmer.

Att barnen visar intresse för att skapa berättelser utifrån sin fantasi.

Att barnen använder berättelserna som utgångspunkt i sin lek.

Förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

Metodval

Sagor/filmer.

Observation av levande fåglar samt göra frökakor åt dem.

Barngruppen delas i två mindre grupper där alla ingår, samt en skolförberedande grupp med fokus på att de ska känna sig som en grupp och att det ska vara roligt att göra skolaktiga saker

Vi använder oss av dokumentationer i pappersform som diskuteras tillsammans med barnen. Dessa är kopplade till de olika miljöerna och de lekar som leks där.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: