Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kaninerna: 3-4 års gruppen

Skapad 2020-02-26 07:40 i Centrals förskola Kristianstad
Förskola
Vi utgår utifrån barnens intresse som de har för bokstäver. Vi fångar upp barnens nyfikenhet för skriftspråket genom att låta barnen bekanta sig med bokstäver på olika kreativa sätt.

Innehåll

Nuläge

Vi pedagoger har uppmärksammat att barnen mellan 3-4 år visar ett stort intresse för bokstäver genom att de bl.a. försöker ljuda olika bokstäver, skriva av väggalfabetet, försöka skriva kompisarnas namn osv. Vi har tillsammans med barnen valt att jobba med barnens bokstäver så att de kan lära sig att ljuda de olika bokstäverna, samt skriva sina egna namn. Vi vill också att barnen ska få början till förståelse att bokstäverna bildar ett skriftspråk som är till för att kommunicera.

 

Förskolans prioriterade mål

 • "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa"
 • "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation"

 

Konkretisering av målen

 • Barnen ska veta vad en bokstav är.
 • Intresse för att vilja skriva sina bokstäver i sitt namn samt kunna skriva sitt namn. 
 • Veta hur man ljudar de olika bokstäverna.
 • Intresse av att vilja teckna sin bokstav med hjälp av TAKK.
 • Ökat intresse för litteratur samt använda digitala verktyg t.ex. skriva sitt namn på datorn.
 • Förståelse för att kunna se sin bokstav i andra situationer, föremål. 
 • Förståelse för att vi har olika namn, t.ex. långt/kort.

 

Metod

 • Varje vecka introducerar vi en bokstav från barnens namn som vi kommer att jobba med.
 • Vi använder TAKK för att teckna bokstaven.
 • Vi sjunger sånger där bokstäverna är med. 
 • Barnen får skriva bokstäverna med hjälp av olika material.
 • Olika lekar t.ex. rulla boll till varandra på samlingen och ljuda bokstaven.
 • iPad och projektor för att titta på "fem myror är fler än fyra elefanter" samt lyssna på alfabetsböcker på Polyglutt.
 • Genom matematiken utforska hur många som börjar på samma bokstav och jämföra antalet bokstäver i namnen.
 • Boktavsgymnastik.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: