Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidsråd - det demokratiska förhållningssättet.

Skapad 2020-02-26 08:48 i Tallkrogens skola Stockholm Grundskolor
Kort beskrivning
Grundskola F – 3
Tillsammans klurar vi ut lösningar på olika problem! Vad är viktigt för mig? Hur får vi det roligt tillsammans på fritids?

Innehåll

Mål - Vad får du lära dig/utveckla (Så att du kan förklara och barnen förstår - kortfattat ) 

Att barnen får utöva inflytande över verksamheten

Att barnens intressen finns med i verksamhetens innehåll

Att få dela med sig av sina tankar och ideer om verksamheten.

Syfte - Varför gör vi detta? ( Kort förklaring som du kan ge eleven varför vi gör detta)

Alla elever ska få möjlighet att uttrycka och utbyta tankar om verksamhetens innehåll.

 

Metod - Hur går det till (Beskriv i vilka steg ni når fram till målet - Skriv så att någon ta över vid din frånvaro )

Innehållet varieras: Vad är ett fritidsråd, varför har vi det,  samtal om likabehandlingsfrågor och regler till planering av aktiviteter.

På årets första möte låta de äldsta barnen beskriva varför vi har fritidsråd

Barnen samlas i fasta tvärgrupper. Du organiserar så att alla får talutrymme och utmanar alla att bidra. 

Kort genomgång av vikten av fritidsråd som demokrati, samarbete, lära tillsammans. Och sedan dagens tema på fritidsrådet.

Använd enkla frågor som -något ni vill ha mer av - något vi inte gör - något vi ska köpa in?

Innan avslut kolla av med gruppen om det är någon som inte kommit till tals.

På arbetslagets möte finns en fast punkt där alla får ta del av beslut som fattats och samtliga i arbetslaget 

 

När händer det? (Tillfällen längd)

Varje elev får vara med på fritidsråd en gång per månad 30-50 minuter beroende på innehåll.

 

Hur vi vet att vi lärt oss något nytt (Utvärdering)

Hur kommer mötets innehåll och resultat till de andra barnens kännedom

( I fältet nedan kan du öppna läroplanen och välja syfte och centralt innehåll för planeringen, de nedan är exempel)

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
    Gr lgr11
  • Centralt innehåll
  • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
    Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: