👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor

Skapad 2020-02-26 10:19 i Myran Dibber Sverige AB
Förskola
Vi har valt att arbeta med sagor som gynnar barnens språkutveckling och möter barnet i lekens och fantasins värld. Sagorna vi har valt att jobba med just nu, handlar om ett ämne som kan vara lite problematiskt att lyfta fram.

Innehåll

KARTLÄGGNNING AV BARNENS INTRESSEN

Barnen är väldigt intresserade av böcker och sagor. Det vill gärna att vi läser för dom. Ett flertal av dom äldsta reflekterar en hel del om det vi läser och återberättar gärna sagorna tillsammans. Vi har därför valt att arbeta med sagor eftersom barnen efterfrågar sagoläsning i olika former tex genom böcker, flanosagor, dramatisering och filmer. Även dom yngre barnen visar intresse för sagor och vill att vi läser för dom. I gruppen finns det även olika behov så som träning av munmotorik, uttal och olika begrepp

 

 

MÅL

Att...

 • Skapa språklig medvetenhet hos barnen.
 • Barnen utvecklar sin empatiförmåga.
 • Barnen utvecklar sin förmåga att fungera i grupp.
 • Barnen ska kunna fundera och reflektera kring olika dilemman och i olika sammanhang.
 • Barnen ska kunna reflektera och diskutera, samtala.

 

 

METOD-GENOMFÖRANDE

 • Vi kommer alltid att vara i mindre grupper när vi har sagoläsning.
 • Vi kommer att använda oss av olika material - mungymnastik, finmotorik.
 • Boksamtal - diskutera, reflektera, återberätta sagan.


DOKUMENTATION

Vi kommer att dokumentera på unikum, i bloggen, lärologgen. Vi kommer även att hänga upp dokumentation på avdelningen så att både barn och föräldrar kan ta del av temat . Alla pedagoger ansvarar för att dokumentationen synliggörs.

 

 

UTVÄRDERING-UPPFÖLJNING

Barnen visade ett stort intresse både när dom lyssnade på sagan och när dom har gjort aktiviteter.

Under läsningen fick barnen lära sig nya ord som dom kände igen. Vi tycker att det är jätte bra när vi hör barnen nämna dessa ord för oss på vardagen för det visar att dom fortfarande kommer ihåg ord från böckerna.

Vi kommer senare att uppfölja detta mer.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18