👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Sy något litet"

Skapad 2020-02-26 14:52 i Lindbladsskolan Mjölby
Grundskola 4 Slöjd
När du står med ditt symaskinkörkort i handen och din slöjdpåse är klar finns det många saker att välja bland att göra!

Innehåll

Innehåll

Målet med undervisningen

Målet är att du ska utmana dig att sy något som du är motiverad att göra, du bestämmer vilken av de ca 10 saker som finns att välja på. Somliga saker är lättare än andra men alla är rimliga att klara av!

sadelskydd, förkläde, scrunchie, boll, mössa, pennfack, sovmask, handduk, reflexgubbe, luffarschack, mobilhållare, Joppe

Så här ska vi arbeta

Du väljer, gör en planering, en skiss som förklarar vilka färger och vilket uttryck ditt alster ska ha och motiverat varför.

Du genomför arbetet genom att delta aktivt på genomgångar och i ditt egna arbete.

Du tränar att läsa arbetsbeskrivningar, du lär dig grundläggande slöjdbegrepp, mönsterritning, tygutlägg och sömnad.

Det finns arbetsbeskrivningar som du följer och jag handleder dig under arbetet.

Du värderar ditt arbete fortlöpande och efter det att arbetet är klart!

Det här ska bedömas

Skriv vad som kommer att bedömas samt hur och när bedömningen kommer att ske.

Jag kommer att bedöma:

Jag observerar under lektionerna hur du tar dig an ditt arbete och driver det framåt,

hur du hanterar symaskinen och följer en sömnadsbeskrivning.

Jag läser och kommenterar i classroom hur du beskriver din arbetsprocess i loggboken, ord och bilder.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • förmåga att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet, och
  Sl
 • förmåga att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Enkla former av hantverkstekniker och begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  4-6
 • Skisser, mönster och arbetsbeskrivningar, hur de kan förstås och följas.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och reflektion över arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials egenskaper och användbarhet i det egna slöjdarbetet.
  Sl  4-6
 • Hur färg, form och material bidrar till olika uttryck hos slöjdföremål.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning genom återbruk av material.
  Sl  4-6