Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden

Skapad 2020-02-26 15:10 i Ljunggrenska skolan F-3 Trelleborg
Mall för att skapa LPPer på Ljunggrenska skolan i Trelleborg.
Grundskola 2 Svenska som andraspråk Svenska Musik Bild NO (år 1-3) SO (år 1-3) Engelska
Du kommer att få lära dig hur jorden solen och månen rör sig i förhållande till varandra. Du kommer att få lära dig om några stjärnbilder och hur de ha fått sitt namn. Du kommer att få lära dig lite om antikens mytologi. Du kommer att få läsa och skriva faktatexter som handlar om rymden och planeterna. Du kommer att få skapa rymdbilder med olika tekniker. Du kommer att få sjunga sånger som handlar om rymden.

Innehåll

 Syftet med undervisningen 

Undervisningen ska skapa nyfikenhet och intresse för att undersöka och förstå omvärlden.

Det här ska bedömas:

Du ska:

kunna berätta om hur jorden, solen och månen rör sig i förhållande till varandra.
Känna till månens olika faser.
känna till några stjärnbilders namn 
känna till hur några stjärnbilder har fått sitt namn efter olika myter.
kunna läsa en enkel faktatext.
kunna hitta enkel fakta i en enkel faktatext.
kunna skriva en enkel faktatext med ämnesord i.
kunna tillverka en tydlig bild
kunna sjunga med i sånger som handlar om rymden.
känna till några rymdord på engelska

Du kommer få:

titta på film och diskutera dem.
läsa faktatexter och hitta fakta i dem både enskilt och tillsammans med en kamrat.
skriva faktatexter både enskilt och tillsammans med en kompis.
skriva för hand och på datorn
samtala om fakta och egna tankar om rymden
rita/tillverka bilder som handlar om rymden, månens faser och planeterna.
sjunga sånger som handlar om rymden
titta på film om rymdord på engelska
färglägga efter korta instruktioner på engelska.

Begreppslista:

- rymden
- himlakropp
- Galax
- solsystem
- planeter, stjärnor, måne, sol
- bana
- snurra runt sig axel
- kratrar
- kometer, asteroider, meteorer
- månens faser, nymåne, halvmåne, fullmåne, nedan, månskära
- stjärnbild
- årstid, månad, dygn

Bedömning

Vi bedömer din kunskap och förmåga genom att lyssna på dig i gruppsamtal, i samtal med parkamraten och i enskilda samtal.
Vi läser dina faktatexter, lyssnar på när du läser och sjunger och tittar på dina bilder.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
  SvA  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  SvA   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  SvA   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  SvA   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: