Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syskonreligionerna åk 5 VT 2021

Skapad 2020-02-26 15:39 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Grundskola 5 Religionskunskap
Kunskaper om olika religioner är viktigt för att respektera och förstå andra människors sätt att tänka och leva. Du ska också få lära dig att man kan tro på samma gud men göra det på olika sätt. Du ska även få kunskap om hur olika livsåskådningar har olika betydelser för människor och hur dessa kan ge svar på stora frågor som liv och död.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Du ska få lära dig om de fem religionerna; kristendom, judendom och islam.

Du ska få en överblick och känna till religionernas grundtankar, levnadsregler, heliga rum och platser, symboler och viktiga personer.

Du ska få insikt om att Gamla testamentet (GT), Nya testamentet (NT) och Koranen än idag är ett viktigt heligt dokument för många människor och att det påverkar moral och lagstiftning i många länder.

Vi kommer att titta på film, diskutera, läsa om de olika religionerna och skriva om dem.

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:
- din förmåga att delta i diskussioner
- dina kunskaper att återge några berättelser ur några religioners heliga texter 
- hur väl du känner till olika symboler, högtider, och platser för religionsutövning
- hur väl du kan redogöra för de olika tankegångarna inom resp. religion
- hur väl du genomför dina arbetsuppgifter

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Vi kommer att arbeta med arbetsområdet vecka 11-17.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6

Matriser

Re
Bedömning Religion åk 5

Genom undervisningen i ämnet religion ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

 • Re   analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re   analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re   reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • Re   resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • Re   söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
Visar grundläggande kunskaper och förmågor ->
Mer än grundläggande kunskaper och förmågor
Heliga platser och rum, ritualer och levnadsregler
Du har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler.
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Kristna högtider och traditioner
Du kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svensk kultur och samhällsliv förr och nu.
Du kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra utvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svensk kultur och samhällsliv förr och nu.
Likheter och skillnader
Du kan föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan judendom, kristendom och islam.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Livsfrågor
Du kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Du kan föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Etik och moral
Du kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Du gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Du gör då reflektioner som för resonemanget framåt och använder några etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: