Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pilen- NF- Utveckling och Lärande vt 2020

Skapad 2020-02-26 21:55 i Annegårdens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vi bedriver en verksamhet som utgår från att alla barn ska ges möjlighet till stimulans, motivation och utmaningar på förskolan. Den ska sätta barnet i fokus som en kompetent individ som vill utvecklas i förskolans alla varierande miljöer. Verksamheten ska bygga på en kvalitativ syn på kunskap och förmedla möjligheter till ett utforskande, nyfiket och lustfyllt lärande.

Innehåll

Läroplansmål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.  

Planerade insatser

 

 Detta läsår jobbar vi med tema "Vi och världen"och den har vi börjat närma oss på olika sätt. Vi arbetar med att öka barnens medvetenhet om miljön genom att arbeta med t.ex. nedskräpning, odling, djurens välmående, olika färdmedel osv.

Vi erbjuder lek och lärande i olika konstellationer, i många olika miljöer och material. Vi pedagoger strävar att vara närvarande och erbjuda stöd för lek och lärande i olika sammanhang under dagen.

Under vårterminen ska vi jobba med projekt om fordon med fokus på buss.

Barnen ska arbeta med olika uttrycksätt (de hundra språken),metoder och material.

 

 

Förväntade effekter (syfte och kännetecken)

När barnen visar intresse för olika fordon.

När barnen leker och dramatiserar det dem har tydigare hört.

När barnen visar språklig utveckling genom att sjunga, upprepa ord och begrepp.

 

 

 

 Metodval

Månadens sång/ ramsa.

Före Bornholmsmodellen

Sagor, berättelser, sånger

Observera, dokumentera och reflektera i arbetslag 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: