👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prästkragens (förskolans) Projektplan - Från jord till bord

Skapad 2020-02-27 14:46 i Söralids förskola Österåker
Förskola
Söralids förskola har tagit del av extra medel från utbildningsnämnden för att utveckla arbetet med hållbar utveckling och miljömedvetenhet. Som inspirationsmaterial under planeringsstadiet utgick vi bland annat från https://pedagogsajten.familjenhelsingborg.se/erfarenheter-fran-pilotprojektet-fran-jord-till-bord/ https://pedagogsajten.familjenhelsingborg.se/erfarenheter-fran-pilotprojektet-fran-jord-till-bord/ https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/rapporter/2016/barns_matvanor_sensoriskt_pedagogiskt_perspektiv_livsmedelsverket_11_2016.pdf samt inspireras av filmen från förskolan i Västerhaninge https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/forskola.

Innehåll

Projektets namn

Från jord till bord 

Vad ska uppnås/mål för projektet?

Målet för projektet är att barnen genom delaktighet ska få en ökad kunskap om matens väg från odling och uppfödning till slutprodukt.

Målet för projektet är att köket blir en större del av utbildningen på förskolan genom att de äldsta barnen har en varsin förmiddag i köket.

Målet för projektet är att utöka inköp av frukter, rotfrukter, grönsaker. Dessa får barnen utforska genom att titta, känna, smaka, lukta och lyssna på samt "leka" med genom att tex gör smörgåsgubbar. Kökets uppgift blir också att synliggöra vilka grönsaker som gömmer sig i tex soppan eller såsen.

 

När ska det vara klart/redovisas? Senast VT 2020

Vi planerar att redovisa projektet senast juni 2020.

Hur vill ni redovisa arbetet?

Vi kommer att dokumentera vårt arbete i Unikum som är vår plattform för planering, dokumentation under arbetets gång och reflektion.

Vilka resurser och kostnader finns?

Resurser: 

 • Pedagoger som tillhör nätverksgruppen Naturvetenskap och teknik planerar arbetet som utförs på respektive avdelning med all personal.
 • Kökspersonal
 • Barnen
 • Befintliga pallkragar

Kostnader: Se längre ner

Så här tänker vi arbeta för att uppnå förväntat och specificerat resultat?

 • Blivande skolbarn är i köket en förmiddag och bakar, skär grönsaker och är med i det som fungerar ur ett säkerhetsperspektiv under kockens tillagningsprocess av soppa. 
 • Göra iordning pallkragar med jord, plantering, skötsel med barnen.
 • Intervjua barnen vad de vill så
 • Spara kärnor från frukter.
 • Odlingsförslag: vitlök, morötter, tomater, sockerärtor, squash, rabarber, pumpor, vitkål, vindruvor, meloner, grönkål
 • Sätta potatis i stora hinkar till våren, som vi skördar före sommarlovet.
 • Skördefest till hösten 2020 
 • Erbjuda fjärilar och insekter ett hotell.
 • Placera om några av de befintliga pallkragarna.
 • Så kryddor i de stora vita krukorna som köket kan ta av.
 • Klippa av fina gröna kvistar från vinbärsbuskarna i vår, plantera i glas så den får rötter och få fler buskar.

Budget - Beskriv hur ni tänker använda dessa medel?

Inköp:

 • Kockkläder så att tre barn kan vara i köket.
 • Frukt/grönsak/rotfrukt till veckans vara
 • Jord, gödsel och aktivt kol
 • 2 pallkragar per avdelning. 
 • Bärbuskar
 • Eventuellt litteratur och diverse material som till exempel, verktyg, frön, vattenkannor, slangar, skottkärror, arbetshandskar.

På vilket sätt kommer ni själva satsa på projektet?

Vi kommer att arbeta med detta kontinuerlig som en del i förskolans årshjul även efter projektets slut. 

 

Planering för våren 200217

 

- Vecka 14 - tisdag 31 mars om vädret tillåter. Gårdsdag med pall- och jordfix. Köket får grilla korv.

- Vecka 14 - Intervjua barnen vad de vill plantera. Vi provar det barnen säger även om det är köttbullar eller kaviar som kommer upp.

- Placering av pallkragar på stora gården: vid vinbärsbuskarna + staketet vid ”bandyplan” (vid Gullvivans vägg, där det redan står 2)

- Placering av pallkragar på lilla gården: samma som nu, vid Gullvivans vägg.

 

- Vecka 17 - Popcornmajs ska läggas i blöt på hushållspapper. Det tar ungefär 6 veckor att växa. Potatis planteras i hinkar som är klara till midsommar.

- Vecka 19 - Förodla gurka (frön)  i mjölkkartonger. Ta skott/klippa vinbärsbuskar och ställ i vatten.

- Början på juni - vi sätter potatis i pallkrage till skördefest.

- Paprika, rödbetor, squash i kompostlådan utanför grinden vid Blåklockan. 

Nästa möte: 27 mars

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18