Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendom åk 4

Skapad 2020-02-27 16:56 i Olovslundsskolan Stockholm Grundskolor
Kristendom i årskurs 4
Grundskola 4 Religionskunskap
Vad är religion och vad innebär det att vara kristen? Varje år får du som går i svenska skolan ledigt under jul och påsk. Men vet du varför vi har dessa lov? I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig om kristendomens uppkomst och utveckling. Du kommer att få läsa om hur det är att leva som kristen idag och hur kristna högtider och traditioner har uppkommit.

Innehåll

Vad ska du lära dig?

 • Känna till vilka heliga platser, ritualer och levnadsregler som är viktiga inom kristendomen. 
 • Redogöra för några kristna högtider och traditioner och hur de har utvecklats. 
 • Jämföra kristendomens betydelse i svenska samhället förr och nu. 
 • Resonera kring moraliska frågor och diskutera kring vad det innebär att göra gott

Vad ska vi arbeta med?

 • Om begreppen religion och livsåskådning
 • Vilka centrala tankegångar, levnadsregler och heliga platser som är viktiga för kristna
 • Om kristna högtider och traditioner och deras uppkomst
 • Hur kristendomens roll i samhället har ändrats genom tiderna

Hur ska vi arbeta?

 • förklara, resonera och samtala kring begrepp och sa

  Presentationer och genomgångar
 • Förklara, resonera och samtala kring begrepp och rita och skriva om dem i din bok 
 • Se filmer och reflektera kring dem
 • Göra textkopplingar till oss själva, andra texter och världen
 • Lekar och frågesporter
 • Samla nyckelord och återberätta sådant vi lär oss
 • Läsa fakta i böcker och på internet
 • Läsa texter 
 • Svara på frågor muntligt och skriftligt, enskilt och i grupp

 

 Hur ska du visa att du lärt dig?

 

 • Delta aktivt i uppgifter som ges
 • Göra en bok med fakta om kristendomen högtider och traditioner
 • Svara på frågor muntligt och skriftligt, enskilt och i grupp
 • Delta i lekar och frågesporter
 •  Göra en skriftlig avstämning

 

Uppgifter

 • Prov i religion tisdag v,8

 • Läxa religion v. 4 27/1

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6

Matriser

Re
Kristendom

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kristna högtider och traditioner
Du känner till två av de största kristna högtiderna.
Du kan berätta vilka de två största kristna högtiderna är och varför vi firar dem.
Du kan berätta vilka de två största kristna högtiderna är och varför vi firar dem. Du kan ge exempel på hur det märks inne i kyrkan vilken av högtiderna som firas (t.ex färger)
Traditionella ceremonier
Du känner till de kristna ceremonierna dop, konfirmation, bröllop och bergravning och kan välja ut en bild som passar ihop med varje ceremoni.
Du kan kortfattat berätta hur de olika ceremonierna går till.
Du vet vad de olika ceremonierna innebär (vad det betyder att göra dem)
Kristendomen förr och nu
Du vet något som svenska kyrkan gör för människor i dagens samhälle.
Du kan göra några jämförelser mellan svenska kyrkans roll i vårt samhälle förr och nu.
Du kan göra några jämförelser mellan kyrkans roll i vårt samhälle förr och nu, och resonera kring hur människors syn på kyrkan har ändrats med tiden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: