👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och Kommunikation Ejdern 2021

Skapad 2020-02-28 09:08 i Förskolan Båten Vaxholm Stad
Förskola
Syftet med fokusområdet "Språk och Kommunikation" är att vi vill främja berättarlusten hos barnen. Vi vill skapa förutsättningar för barnen att fortsätta utveckla sina språkliga förmågor.

Innehåll

Mål

Vi kommer ha fokus på området: (LpFö18)

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

Vi vill att varje barn ska få förutsättningar att utveckla vad gäller:

Förmågor: Att våga berätta, kunna minnas handlingen, kunna ta till sig en text och återberätta den. Byggs upp av erfarenhet, omdöme och förståelse.

Fakta: Kunskaper och information om sagan, kommer ihåg fakta och vad texten handlar om. Att känna till något.

Förståelse: Att förklara vad texten innebär, begripa innehållet i sagan. Inledning, handling och slut. Teoretisk kunskap.  Att uppfatta betydelsen i en innebörd.

Färdighet: Att praktiskt kunna berätta, utföra och spela upp sagan. Svarar på frågan hur något sker i relation till fakta och förståelse. Att utföra en handling genom medveten ansträngning mot ett bestämt mål.

Förtrogenhet: Att kunna berätta och visa för andra hur man berättar en saga. Svarar på frågan varför och bygger på personliga erfarenheter efter att ha berättat sagan många gånger. Förtrogenhet utvecklas genom associationer och minnen av tidigare upplevda situationer.

Målkriterier/Förväntat Nyläge

Att barnen kan återberätta en saga från början till slut med hjälp av rekvisita. (De äldre)

Att barnen kan ställa fram rekvisita i den ordningen som sagan fortlöper. (De yngre)

Baren skapar nya berättelser av samma rekvisita i den fria leken.

De yngsta barnen benämner ord och rekvisita som berättas i sagan och visar därmed ett ökat ordförråd.

Hur gör vi?

Vi gör iordning en sagoväska med sagan "Bockarna Bruse” med texten och olika saker som tre små bockar, troll, bro mm. Sagan ska vi kopiera och plasta in så att barnen kan bläddra flera gånger utan att boken går sönder. På locket av väskan sätter vi upp flanotyg och sagan görs i flanoform som ska vara i väskan så barnen kan använda det i samband med att de berättar sagan.Vi kommer att berätta och läsa sagan flera gånger och låta boken och sagosakerna stå framme för att låta barnen själva leka och berätta för varandra i den fria leken. Vi kommer sjunga sången och låta sångboken ligga i väskan. Vi kommer att dokumentera med text och bild i Unikum när detta sker. Vi kommer att synliggöra lärandet regelbundet i vår PUT-mall med reflektion, uppföljning, utvärdering och analys.

Vi har valt Learning Study som undervisningsmetod. Vi pedagoger kommer att systematiskt planera, genomföra, upprepa och analysera lärandesituationer utifrån barnens berättande. Det är ett kollegialt lärande där flera pedagoger tillsammans reflekterar kring hur barnens kunskaper bäst utvecklas. Teorin som används är variationsteorin som har sin grund i att  studera skillnader i lärandet. Man måste lära sig vissa saker för att till exempel återberätta en text. Man måste hitta centrala händelser i texten, sagan, se den i sin helhet, inledning, handling och slut. Dessa aspekter är kritiska för att utveckla förmågan att kunna återberätta en text, alltså de kritiska aspekterna av det som ska läras- lärandeobjektet.

 
  

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18