Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fordonsteknik

Skapad 2020-02-28 09:55 i Slättängsskolan Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Teknik
Eleverna arbetar både teoretiskt och praktiskt med området fordonsteknik. Se mer detaljerad planering på classroom.

Matriser

Tk
Teoretiska delen av Fordons Teknik

- Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

F
E
C
A
Dokumentera
T5
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för E.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där inten­tionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

- Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid

F
E
C
A
Teknik utveckling & drivkrafter
T6
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för E.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.

- Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö

F
E
C
A
Konsekvenser
T7
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för E.
Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Tk
Praktiska delen av Fordons Teknik

- Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar

F
E
C
A
Genomföra arbeten
T3
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för E.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings­ och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings­ och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utveck­ lade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings­ och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt ut­ forma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Formulera & välja alternativ
T4
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskraven för E.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbets­ processen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: