Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärmiljö - naturrum

Skapad 2020-02-28 10:51 i Adolfina förskola Helsingborg
Förskola
Vi utvecklar och skapar ett nytt "naturrum". Syftet med denna lärmiljö är att väcka nyfikenhet och stimulera ett lustfyllt lärandet kring djur och natur i enighet med vår nya inriktning - Naturvetenskap.

Innehåll

Utifrån barnens visade intresse för djur och natur har vi valt att inrikta oss på naturvetenskap där vi arbetar med "Dadda" som pedagogisk verktyg eftersom Dadda symboliserar naturvetenskapen.  

Vi kommer i vår lärmiljö "naturrummet" erbjuda naturmaterial, olika kreativt material, djur m.m. för barnen att använda i leken.

Vid tillfälle projicerar vi även videoklipp i lärmiljön på djur och natur och ser faktafilmer om djur som vi samtalar om tillsammans. 

För att stärka språkutvecklingen sätter vi upp laminerade bilder på djur på olika platser i lärmiljön för ge förutsättning att benämna dessa i leken.

Vi sätter även upp samlade TAKK tecken på djur som pedagoger och barn kan använda för att benämna djuren. 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: