Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 9f v 10-24 vt 2020

Skapad 2020-02-28 10:57 i Spånga grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Svenska
Större delen av terminen efter sportlovet ägnas åt klassikerarbetet ! Duska läsa en bok och ta reda på fakta om samtiden och om författaren. Se planering!

Innehåll

Planeringen för v 10-24 är preliminär!

 

v

 

Lektionsinnehåll

10

Inför NP – repetera olika texter, källhänvisning osv  Visa bokuppgift klassisk bok, låna boken

 

on

Katrin har fått denna lektion

 

fr

Inför NP: läsförståelse, intro uppgift klassisk litteratur

11

(NP sv  ti och to) klassisk litteratur – epokerna samt visa olika källor. Om nätet (inför bokstavstävlingen)

 

on

  Boklogg 1

 

fr

15 minuters lektion

12

Klassisk litteratur , Boklogg 2

 

on

Elevens val

 

fr

Klassisk litteratur del 1 inlämning

13

klassisk litteratur , Boklogg 3

 

on

Klassisk litteratur del 2 inlämning

 

fr

Klassisk litteratur

14

Klassisk litteratur del 3 inlämning, Påbörja del 4, boklogg 4

 

on

(NP NO)

 

fr

klassisk litteratur del 4 inlämning, påbörja del 5

15

påsklov

 

on

påsklov

 

fr

påsklov

16

påsklov

 

on

Klassisk litteratur del 5 inlämning

 

fr

Förbereda redovisningar,

17

lovdag

 

on

Boklogg 5

 

fr

elevens val

18

Förbereda redovisningar

 

on

redovisningar

 

fr

lovdag

19

Redovisningar forts

 

on

(NP SO)

 

fr

(NP SO)

20

Elevens val

 

on

(NP ma)

 

fr

(NP ma)

21

Språkbruk/Poesi?

 

on

Språkbruk/Poesi?

 

fr

Språkbruk/Poesi?

22

studiedag

 

on

 

 

fr

betygssamtal/film

23

betygssamtal/film

 

on

film

 

fr

Elevens val

24

 

 

Uppgifter

  • Nationellt prov läsa och skriva

  • Författararbete

Matriser

Sv
Författararbete

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Litteratur i sammanhang 1
Du kan föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Du kan föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsmani.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Litteratur i sammanhang 2
Du drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Du drar då relativt välunderbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Du drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Hantera information 1
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor
Hantera information 2
källkritik
och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
och för då utvecklade och underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
och för då väl utvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Sammanställa information
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller väl utvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, väl utvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Presentera
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan eleven förbereda och genomföra väl utvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Ny aspekt
Tolka litteratur
Du kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i boken.
Du kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i boken.
Du kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande och om budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i boken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: