Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jesu liv

Skapad 2020-02-28 13:01 i Linghedsskolan Falun
Vi arbetar med Jesu liv och vilken koppling det har till våra högtider och traditioner.
Grundskola 1 – 3 Bild Svenska Religionskunskap
Varför firar vi jul, påsk och Kristi himmelsfärdsdagen? Det kommer du att få lära dig om i det här temat. Ledtråd - han är en av världens största kändisar.

Innehåll

Målet med arbetet är att:

 • du ska veta varför vi firar jul, påsk och Kristi himmelsfärdsdagen.
 • du ska kunna återberätta minst en händelse ur Jesus liv förutom ovanstående

Under arbetes gång kommer vi att:

 • titta på filmer
 • läsa enkla texter 
 • göra bilder i serieform
 • diskutera i stor och liten grupp

Du kommer att redovisa ditt arbete genom:

 •  delta aktivt i diskussioner med klasskamrater
 • rita en serie om händelser i Jesus liv
 • lyssna på och återberätta viktiga händelser ur Jesus liv
 • skriva enkla texter

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • återberätta en händelse ur Jesus liv
 • berätta varför vi firar jul och påsk och vilka kopplingarna är till Jesus

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  Re   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  Re   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  Re   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3

Matriser

Re Sv Bl
Faluns mall för Pedagogiska Planeringar

Rubrik 1

Nivå 1
osäker
Nivå 2
på god väg
Nivå 3
säker
Varför firar vi jul?
Varför firar vi påsk?
Återberätta en händelse där Jesus hjälper någon annan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: