Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ledarskap och organisation (LEDLED0)

Skapad 2020-02-28 13:19 i Söderportgymnasiet Kristianstad
Gymnasieskola Ledarskap och organisation
VÄLKOMMEN TILL KURSEN LEDARSKAP OCH ORGANISATION! Du har en spännande kurs framför dig! Här nedan kan du läsa om vad kursen kommer att innehålla, vilka metoder vi kommer arbeta med samt vilka kunskaper och förmågor du kommer att få utveckla.

Innehåll

I kursen Ledarskap och organisation ska du få arbeta med att utveckla ditt eget ledarskap. Genom olika praktiska övningar kommer Du få testa på hur det är att leda andra, både enskilt och i grupp.  Du kommer också få lära Dig om olika ledarskapsteorier, vad ett framgångsrikt ledarskap innebär, samt verktygen för att uppnå det. Kursens andra fokus kommer ligga på organisationen, där du kommer få lära dig vad en organisation är, olika typer av organisationer samt hur viktigt ledarskapet är för en framgångsrik organisation. 

Metoderna i kursen kommer  innehålla både teori och praktik, såsom föreläsningar, diskussioner, övningar - enskilt och i grupp, fältstudier, film etc. 

Fokus kommer också ligga på ditt egna ansvar, där Du måste delta aktivt och själv tillgodogöra dig det material, övningar etc. som kursen erbjuder. Allt material och informationsflöde gällande kursen kommer att ligga i Classroom. 

Min förhoppning är att när Du avslutat kursen ska Du känna, märka och veta om att…

  • du har goda kunskaper om ledarskap 

  • utvecklat ett eget framgångsrikt ledarskap 

  • ha goda kunskaper om organisationer

  • samt förstå vikten av ett framgångsrikt ledarskap för en lyckad organisation

  • du har kunskap och förståelse för hur grupper fungerar

  • du har kunskap om hur konflikter uppstår och vilka olika metoder för konflikthantering som finns

 

Varmt välkommen igen! 

 // Sara 

 

Matriser

Led
LEDARSKAP OCH ORGANISATION - BEDÖMNING

E
D
C
B
A
Begrepp
Du kan översiktligt redogöra för innebörden av begrepp inom ledarskap och organisation.
Du redogör utförligt för innebörden av begrepp inom ledarskap och organisation.
Du redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp inom ledarskap och organisation.
Teorier och modeller
Förklarar översiktligt olika företeelser och sammanhang med hjälp av teorier och modeller
Förklarar utförligt olika företeelser och sammanhang med hjälp av teorier och modeller
Förklarar utförligt och nyanserat olika företeelser och sammanhang med hjälp av teorier och modeller
Användbarheten
Av teorier och modeller
För enkla resonemang om teoriernas och modellernas användbarhet
För välgrundade resonemang om teoriernas och modellernas användbarhet
För välgrundade och nyanserade resonemang om teoriernas och modellernas användbarhet
Individer – Grupper
Redogör översiktligt för hur individer och grupper fungerar inom en organiserad verksamhet
Redogör utförligt för hur individer och grupper fungerar inom en organiserad verksamhet
Redogör utförligt och nyanserat för hur individer och grupper fungerar inom en organiserad verksamhet
Konflikthantering
Redogör översiktligt för olika former och metoder vid konflikthantering
Redogör utförligt för olika former och metoder vid konflikthantering
Redogör utförligt och nyanserat för olika former och metoder vid konflikthantering
Motivation
Redogör översiktligt för former och metoder för att skapa motivation
Redogör utförligt för former och metoder för att skapa motivation
Redogör utförligt och nyanserat för former och metoder som kan skapa motivation
Värderar de olika formerna och metoderna
Värderar med enkla omdömen formerna och metoderna
Värderar med enkla omdömen formerna och metoderna
Värderar med nyanserade omdömen formerna och metoderna
Ledarskapsformers och dess betydelse för verksamheter
Beskriver översiktligt olika ledarskapsformer och för enkla resonemang om ledarskapsformens betydelse för en verksamhet
Beskriver utförligt olika ledarskapsformer För välgrundade resonemang om ledarskapsformens betydelse för en verksamhet
Beskriver utförligt och nyanserat olika ledarskapsformer För välgrundade och nyanserade resonemang om ledarskapsformens betydelse för en verksamhet
Organisationsformer – och dess användbarhet
Beskriver översiktligt och för enkla resonemang om deras användbarhet
Beskriver utförligt och för välgrundade resonemang om deras användbarhet
Beskriver utförligt och nyanserat organisationsformer och för välgrundade och nyanserade resonemang om deras användbarhet
Organisationskultur
Redogör översiktligt för hur organisationskulturer uppstår och för enkla resonemang om organisationskulturens påverkan på ledarskap, medarbetare och resultat inom en verksamhet.
Beskriver utförligt för hur organisationskulturer uppstår och för välgrundade resonemang om organisationskulturens påverkan på ledarskap, medarbetare och resultat inom en verksamhet
Redogör utförligt och nyanserat för hur organisationskultur uppstår och för välgrundade och nyanserade resonemang om dess påverkan på ledarskap, medarbetare och resultat inom en verksamhet
Leda och organisera en verksamhet
Använder i samråd med handledare relevanta metoder för att leda och organisera en verksamhet i bekanta situationer
Använder efter samråd med handledare relevanta metoder för att leda och organisera en verksamhet i bekanta situationer
Använder efter samråd med handledare relevanta metoder för att leda och organisera en verksamhet i bekanta men även i NYA situationer
Bedömer egna förmågan
Bedömer den egna förmågan och situationens krav med viss säkerhet
Bedömer den egna förmågan och situationens krav med säkerhet
Identifiera och formulera frågeställningar
Identifierar och formulerar enkla frågeställningar inom ledarskap och organisation och för enkla resonemang om dem
Identifierar och formulerar frågeställningar inom ledarskap och organisation och för välgrundade resonemang om dem
Identifierar och formulerar komplexa frågeställningar inom ledarskap och organisation och för välgrundade och nyanserade resonemang om dem
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: