Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fokusområde Matematik

Skapad 2020-02-28 13:29 i Pinjens förskola Helsingborg
Förskola
Vi kommer att arbeta med Matematik på olika sätt tillsammans med barnen.

Innehåll

Hur kan vi jobba med Matematik?

- Mattelek och spel med tärning (turtagning) t.ex. ballongspelet, snigelspelet och egengjorda spel med knopparna i olika färger. 

- Mätning. Vi kommer att mäta på olika sätt t.ex. med linjal, med snöre och med mjölkkartonger.

- Olika mönster. Med knopparna, magnetklossarna mm. så låter vi barnen skapa mönster både egengjorda och att dom ska få följa efter en mall. 

- Olika former. Vi kan ha former-jakt, skriva ut former som vi sedan kan sätta på golvet och ha olika lekar kring.

- Räkna. 

- Konstruera - med vårt material på förskolan så skapar vi. 

- Memory - 

- Pussel

Vad ska det finnas i vår miljö för att vi ska utmana barnen i Matematiken?

- Byggmaterial. magneter. klossar, mjölkkartonger

- olika små material att bygga mönster med 

 

I Temat:

Vi pratar om de olika storlekarna på Bockarna, om olika färger som finns med i sagan, benämner matematiska termer under skapande. 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: