Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO: Blandningar, lösningar och luft

Skapad 2020-02-28 14:13 i Serresjöskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Nu är det dags för undersökningar och experiment. Vad är en blandning? Hur separerar vi en lösning? Hur gör man en enkel naturvetenskaplig undersökning? Vad har luften för egenskaper?

Innehåll

I detta arbetsområde kommer vi att bekanta oss med olika blandningar och lösningar. Vi kommer att undersöka hur dessa kan separeras på olika sätt. Vi kommer att göra enkla experiment med luft och undersöka luftens egenskaper. Vi kommer att arbeta på olika sätt med kooperativt lärande i grupp, par och enskilt. Vi kommer att läsa faktatexter, se filmer, jämföra och diskutera, arbeta praktiskt och träna på att dokumentera det vi gör. 

Bedömning

Du deltar och genomför olika undersökningar.

Du dokumenterar dina undersökningar och kan samtala kring dessa.

Du berättar om hur blandningar och lösningar kan separeras.

Begrepp

Undersökning, hypotes, resultat, blandning, lösning, separera, filtrera, avdunsta, sortera, luft, vatten och molekyl.

Tidsplan

Vecka 9 - 14, Vt 2020.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: