Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi åk 6

Skapad 2020-02-28 14:18 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola 6 Geografi
Detta jobbar vi med inom geografi i 6:an!

Innehåll

 

SO, geografi                                                                                     

Detta ska vi arbeta med:

Du kommer att få lära dig om uppbyggande och nedbrytande krafter, alltså krafter som påverkar och förändrar jordytan. När du jobbar med detta behöver du kunna vissa ord och begrepp för att kunna förstå texter och vara med i diskussioner. Du kommer att lära dig namn och läge på världsdelarna, Europas länder, huvudstäder, större floder och bergskedjor. 

 

När du har arbetat med det här området ska du:

 

 • förklara och ge exempel på olika krafter som formar och förändrar jordytan,

 • förklara skillnaden på världsdel och kontinent,
 • veta namn och läge på världsdelar och kontinenter

 • veta namn och läge på Europas länder,

 • veta namn och läge på några av Europas största floder,

 • veta var Europas stora bergskedjor finns och vad de heter,

 • ha kunskaper om naturens resurser, var de finns och vad de används till,

 • veta skillnaden mellan förnybara och icke förnybara resurser,

 • veta varför det är viktigt att hushålla med våra resurser,

 • kunna jämföra olika länders levnadsvillkor och veta vad som kännetecknar ett fattigt och ett rikt land,

 • kunna förklara ord och begrepp, t ex vittring, jordplattor, jordbävning, hållbar utveckling, energikälla…

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • läsa och diskutera faktatexter,

 • titta på film (göra anteckningar),

 • jobba med uppgifter utifrån instruktioner, faktatexter, filmer och diskussioner,

 • prata, diskutera och lära oss om svåra ord och begrepp,

 • diskutera muntligt och skriftligt,

 • arbeta med enskilda uppgifter och uppgifter i grupp,

 • exit-pass, diagnoser

 • förbereda och genomföra muntliga och digitala presentationer 

Det här kommer vi att bedöma:

 • din förmåga att läsa och förstå faktatexter, samt använda dina kunskaper t ex var olika länder, floder och bergskedjor ligger – informationshantering,

 • din förmåga att delta i diskussioner – kommunikativ förmåga och analysförmåga,

 • din förmåga att skriftligt och muntligt diskutera, förklara och reflektera – analysförmåga,

 • din förmåga att visa att du kan använda och förstå begrepp, t ex i diskussioner och i texter du skriver – begreppsförståelse,
 • din förmåga att utifrån instruktioner, egna reflektioner, information och kunskaper lösa problem, både enskilt och i grupp – metakognitiv förmåga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Geografi

Genom undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

Matris för åk:6
 • Ge   göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Ge   värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
 • SvA   välja och använda språkliga strategier,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du har baskunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Du har goda kunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Du har mycket goda kunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett enkelt sätt hänger ihop med var männskor bor.
Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett utvecklat sätt hänger ihop med var männskor bor.
Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett välutvecklat sätt hänger ihop med var männskor bor.
Du kan använda geografiska begrepp på ett ganska bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett mycket bra sätt.
Du kan använda kartor och andra källor på ett ganska bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur olika källor kan användas.
Du kan använda kartor och andra källor på ett bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur olika källor kan användas.
Du kan använda kartor och andra källor på ett mycket bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur olika källor kan användas.
Du kan använda kartor och andra enkla verktyg på ett ganska bra sätt när du gör fältstudier.
Du kan använda kartor och andra enkla verktyg på ett bra sätt när du gör fältstudier.
Du kan använda kartor och andra enkla verktyg på ett mycket bra sätt när du gör fältstudier.
Du har baskunskaper om geografiska namn i Sverige, Norden och Europa. Du beskriver och jämför på ett ganska bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Du har goda kunskaper om geografiska namn i Sverige, Norden och Europa. Du beskriver och jämför på ett bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Du har mycket goda kunskaper om geografiska namn i Sverige, Norden och Europa. Du beskriver och jämför på ett mycket bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Du kan diskutera hållbar utveckling och ge enkla förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Du kan diskutera hållbar utveckling och ge utvecklade förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Du kan diskutera hållbar utveckling och ge välutvecklade förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Du kan diskutera varför det är orättvisa förutsättningar för hur människor lever i olika delar av världen och vad det får för följder. Du ger enkla förslag på hur människors liv kan förbättras.
Du kan diskutera varför det är orättvisa förutsättningar för hur människor lever i olika delar av världen och vad det får för följder. Du ger utvecklade förslag på hur människors liv kan förbättras.
Du kan diskutera varför det är orättvisa förutsättningar för hur människor lever i olika delar av världen och vad det får för följder. Du ger välutvecklade förslag på hur människors liv kan förbättras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: