Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA- Jord

Skapad 2020-02-28 17:17 i Enbacka skola Säter
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Jord är ett tema där eleverna får bekanta sig med de vanligaste beståndsdelarna i jord- sand, lera och humus. Hur de bildas, vad de består av, hur man kan identifiera dem med olika testmetoder och vilken betydelse de har för att växter ska kunna växa och utvecklas. Genom att undersöka olika egenskaper hos sand, lera och humus får eleverna utveckla sin förmåga att genomföra systematiska undersökningar och att beskriva sina resultat med ord och termer från ämnesområdet. Med hjälp av tematexterna läser eleverna och samtalar om olika kretslopp som berör hur jord bildas och vad naturresurser från berg och jord kan användas till.

Innehåll

Vad du ska lära dig? 

 • vad jord består av.
 • hur man känner igen olika sorters jord.
 • jordens betydelse för de levande organismerna och för människan.

 

MÅL:

Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet

Genomföra systematiska undersökningar i biologi

Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället

Hur ska vi lära oss detta?

-          Använda olika testmetoder för att undersöka egenskaper hos sand, lera och humus

-          Genomföra ett kompostförsök för att undersöka hur humus bildas

-          Bidra till att planera ett eget kompostförsök och resonera om kretslopp i naturen

-          Ställa i ordning en egen undersökning för att systematiskt jämföra hur olika jordprover absorberar vatten

-          Undersöka hur ärtfrön gror och tillväxer i olika typer av jord och dra slutsatser om villkor för odling

-          Läsa, granska och samtala om texter med ord, termer och innehåll från ämnesområdet.

-      Se på filmer om maskar och kompostering

-          Samtala om och diskutera frågor och påståenden om jord som en naturresurs

Vad som kommer att bedömas:

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

 • utföra enkla experiment och undersökningar utifrån tydliga instruktioner.
 • använda olika begrepp som hör till arbetsområdet.
 • beskriva och ge ett exempel på ett enkelt samband i naturen.
 • observera, beskriva och dokumentera egenskaper hos jord med ämnesspecifika ord.
 • samtala om texter med innehåll från ämnesområdet.
 • dokumentera undersökningar med text och bild

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan genom att:

 • muntligt och i bild/skrift berätta om dina/era resultat av experimenten.
 • muntligt och i bild/skrift berätta om kännetecken på olika sorters jord.
 • muntligt och i bild/skrift berätta om daggmaskens viktigaste uppgifter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: