Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Internationell handel

Skapad 2020-02-28 20:23 i Söderskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap Geografi
Vi kommer under detta arbetsområde att titta på hur och varför handel bedrivs mellan länder, vad det är som gör det möjligt och vad som krävs för att det ska bli rättvist för alla parter. Vilka miljömässiga faror utsätter vi oss för och hur kan vi påverka och förändra negativa beteenden?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Din förmåga att använda dig av aktuella begrepp för arbetsområdet.
 • Din för många att fundera och reflektera kring globaliseringsfrågor.
 • Din förmåga att utforska och analysera hur människor och samhällen i olika delar av världen formas, förändras och samspelar med varandra.
 • Din förmåga att analysera hur människor i olika delar av världen kan forma och förändra sin livsmiljö.
 • Din förmåga att uttrycka och värdera olika ståndpunkter och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

 • Din förmåga att använda dig av och förstå olika begrepp då du diskuterar internationell handel.
 • Din förmåga att analysera hur människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen.
 • Din förmåga att analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen.
 • Din förmåga att reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.
 • Dina kunskaper om världens namngeografi. 

Hur ska det bedömas?

 • Skriftligt eller muntligt test på olika begrepp.
 • Skriftlig inlämning, där två djupgående frågor besvaras (källor ska användas).
 • Visa dina kunskaper om världens namngeografi på Seterra.

Undervisning och arbetsformer

Hur ska vi arbeta?

 • Arbete med olika begrepp (grupp/enskilt).
 • Övningar: "Hur globaliserad är du?", "Kedjespelet", "Kahoots".
 • Genomgångar och förklaringar. 
 • Filmer/dokumentärer med diskussioner.
 • Analysmodell , reflektioner utifrån individuellt val till konsekvens och påverkan.
 • Enskild läsning "Varför handlar vi med omvärlden".
 • Tidigare elevarbeten.
 • Träning av namngeografi i Seterra.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
  Sh  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: