Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Material och källsortering

Skapad 2020-02-29 08:24 i Bäckagårdsskolan Halmstad
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Alla saker som finns runt omkring oss består av olika material. Under det här arbetsområde kommer du att få lära dig vilka material som finns i vår omgivning och vilka egenskaper som de har. Vad händer egentligen med sakerna när de går sönder eller ingen vill använda dem längre? Det ska vi också ta reda på!

Innehåll

Begreppsförmågan:

Du kommer att få träna på den begreppsliga förmåga genom att lära dig olika begrepp och sätta in dem i ett sammanhang.

Analysförmågan:

Du kommer att få träna på den analytiska förmågan genom att sortera olika föremål efter egenskaperna; utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker.

Kommunikationsförmågan:

Du kommer att få öva på att samtala, lyssna på, resonera med andra samt skriva texter i grupp.

 

Arbetssätt

 

Du kommer att få:

 • läsa och skriva faktatexter i grupp
 • göra en plansch om ett material tillsammans i en grupp
 • delta i samtal
 • se på filmer
 • göra enkla undersökningar
 • ev. besöka en returstation.

 

Viktiga begrepp:

 • återanvända
 • återvinna
 • material
 • returförpackning
 • magnetism
 • tillverka
 • källsortera
 • densitet
 • ledningsförmåga.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3

Matriser

NO
Material och källsortering

På väg att nå målen
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Begreppsförmågan
Du har en del kunskaper om de olika begreppen. Du förstår och förklarar några av begrepp.
Du har grundläggande kunskaper om de olika begreppen. Du förstår och förklarar flera begrepp.
Du har goda kunskaper om de olika begreppen. Du visar att du förstår och kan förklara flera begrepp genom att relatera dem till varandra.
Analysförmågan
Du kan med stöd sortera material efter dess egenskaper; magnetism, utseende och om de flyter eller sjunker i vattnet.
Du kan sortera material efter dess egenskaper; magnetism, utseende, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
Du kan sortera material efter dess egenskaper; magnetism, utseende, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vattnet. Du kan resonera kring resultatet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: