Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberätta en text - Chouette 3

Skapad 2020-02-29 11:45 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Hur är det att bo i Monaco? Du får läsa ett brev från Pascal i Monaco, där han berättar lite om sitt liv där. Du ska återberätta det han skriver om.

Innehåll

Du ska återberätta en del av det Pascal berättar om sig själv, sin familj och hur det är att leva i Monaco. Du måste tänka på att byta synvinkel på texten, så att du inte har jag-form utan att du berättar om honom.

 

Texen i boken är skriven i brevform, men du ska återberätta innehållet och ska då inte ha samma form i din text.

 

Matriser

M2
Återberätta en text - Chouette 3

Återberätta en text i skrift

Du är inte där ännu...
E
C
A
Välja och använda material.
Du utgår från Pascals brev och du väljer relevant information att återberätta i din text.
  • M2  4-9
  • M2  4-9
Du kan inte välja bland texter av enkel karaktär och från olika medier för att med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion.
Du kan välja bland texter av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion.
Du kan välja bland texter av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion.
Du kan välja bland texter av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din egen produktion.
Formulera sig skriftligt.
Du kan välja information ur Pascals brev och återberätta det så att det blir begripligt.
  • M2  4-9
I skriftliga framställningar av olika slag kan du inte formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: