Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prio 8:4 Samband och förändring

Skapad 2020-02-29 11:52 i Munkegärdeskolan Kungälv
Grundskola 8 Matematik
Att kunna förstå och använda modeller för samband och förändring är viktigt för att ta del av och förstå till exempel ekonomi och naturvetenskap, men också för att kunna delta i samhällsdebatten och vardagliga diskussioner. Du har nytta av dessa kunskaper för att fatta bra beslut när du tecknar mobilabonnemang eller tar ett lån på banken. Kunskap om vad som påverkar en situation eller vad som driver en förändring är avgörande för att vi som konsumenter ska kunna göra kloka val. I det här kapitlet kommer du att arbeta med matematiska samband, beräkna, beskriva och tolka förändringar.

Innehåll

Avsnitt

4.1 Procent och promille

4.2 Förändringsfaktor

4.3 Algebra och procent

4.4 Procentenheter

4.5 Koordinatsystem

4.6 Grafer

4.7 Proportionalitet och linjära samband

4.8 Mer om linjära samband

 Vi kommer dela in avsnittet i två delprov pga av att Magnus VFU kommer att planera upp, genomföra och bedöma ett avsnitt på sin praktikperiod. Första provet är på Procent 4.1- 4.4 och det kommer testas av torsdag v 18. 

Begrepp

andelen

delen

det hela

procent

promille

förändringsfaktor

ränta

procentenhet

koordinatsystem

x-axel och y-axel

x-koordinat

y-koordinat

origo

punktdiagram

graf

jämförpris

proportionalitet

linjära samband

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: