Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 2B

Skapad 2020-02-29 13:47 i Backluraskolan Stockholm Grundskolor
Matematik utifrån läromedlet "Favoritmatematik 2B".
Grundskola 2 Matematik
Under vårterminen i årskurs två fortsätter vi att arbeta utifrån arbetsmaterialet favoritmatematik. Vi repeterar grunderna i matematik och bygger sedan på med nya kunskaper inom klockan, de fyra räknesätten, talen 0-1000 och geometri.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper.

 Under vårterminen i årskurs 2 är det följande kunskaper och förmågor som ska utvecklas.

 • Klockan. 
 • Multiplikation 3 och 4:ans tabeller
 • Talområdet 0-1000
 • Geometri 
 • Volym
 • Addition och subtraktion med uppställning med och utan växling/minnessiffra. 
 • Mätning
 • Vikt och mått. 
 • Talsorter och positionssystemet. 
 • Formulera matematiska uttryck.
 • Olika relevanta matematiska begrepp.
 • Samtala och diskutera matematik.
 • Lösa olika problemlösningsuppgifter och redovisa svar.

Undervisning och arbetsformer.

Hur vi kommer att arbeta för att nå och utveckla förmågor och nya kunskaper.

Vi arbetar med matematik på olika sätt. Vi har gemensamma genomgångar där vi samtalar och delger varandra våra egna tankar. Vi arbetar i matteboken enskilt och gemensamt. Vi spelar olika spel, diskuterar och leker. Vi färdighetstränar på olika sätt och löser matematiska problem tillsammans och enskilt. När tillfälle finns har vi även fokusgrupper och ute-matematik. 

Bedömning:

Du visar dina kunskaper och förmågor genom att delta aktivt i samtal, arbete med andra, ditt eget arbete i matteboken och genom olika diagnoser. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Favoritmatematik 2B kap.1

Osäker
På god väg
Säker
Klockan, hela timmar
Klockan, halva timmar
Klockan, kvart över
Klockan, kvart i
Klockan, fem över
Klockan, fem i
Klockan, tio över
Klockan, tio i
Klockan, tjugo över
Klockan, tjugo i
Klockan, fem över halv och fem i halv.
Kan berätta vad klockan är om tex: en halvtimme.

Ma
Favoritmatematik 2B kap.2

Osäker
På god väg
Säker
Kan räkna med 3:ans tabell
Kan räkna med 4:ans tabell
Känner till problemlösnings- handen och använder den när du löser problemlösningsuppgifter ( läsa, förstå, rita, uttryck, rimligt)

Ma
Favoritmatematik 2B kap.3

Osäker
På god väg
Säker
Talen 0 -100 356 722 904
Känner till vilka tal som är ental, tiotal och hundratal. 649 = 6 hundratal 4 tiotal 9 ental
Känner till att det finns andra sätt att skriva tal.
Kan jämföra tal och använda tecknet = och < och >
Entalen ökar och minskar 244 + 5 = 329 - 7 =
Entalen ökar och minskar vid tiotalsövergång 229 + 8 = 384 - 7 =
Tiotalen ökar och minskar 239 + 50 = 338 - 10 =
Hundratalen ökar och minskar 242 + 300 = 889 - 500 =
Kan dela tal. 537 = 500 + 30 + 7

Ma
Favoritmatematik 2B kap.5

Osäker
På god väg
Säker
Kan avrunda 13~ 10 18 ~ 20
Kan överslagsräkna 460 + 311 ~ 500 + 300= 800
Addition med uppställning
Subtraktion med uppställning
Addition med minnessiffra
Addition med två minnessiffror
Subtraktion med växling
Känner till och kan visa med kroppen hur lång 1 meter är.
Känner till att 1 m är = 100 cm
Känner till att 1 km är = 1000 m
Känner till att 1 kg = 1000 g

Ma
Favoritmatematik 2B kap.4

Osäker
På god väg
Säker
Kan rita raka linjer med linjal.
Känner till vad en punkt, linje och stråle är och hur de ritas.
Kan rita en sträcka och en öppen polygon.
Känner till vad en vinkel är och kan namnge rät, spetsig och trubbig vinkel.
Känner igen en månghörning - femhörning, sexhörning, oktagon
Kan beskriva en månghörnings hörn, sidor och vinklar.
Kan berätta vilka geometriska figurer som är rektanglar och kvadrater.
Kan skillnad och samband mellan rektangel och rätblock.
Kan skillnad och samband mellan kvadrat och kub.
Kan skillnad och samband mellan cirkel och klot.
Kan förkortningarna l = liter och dl = deciliter. Vet att det går 10dl på en liter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: