Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia åk 9

Skapad 2020-02-29 14:39 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F
1900-talet

Innehåll

 

Läromedel

 

Vi använder läroboken Levande historia 9 (SOL4000).

 

 

 

Läxplan och examination

 

Ett prov finns inlagt i provschemat och är tänkt att genomföras som en muntlig redovisning. Om NP blir i historia minskar vi omfånget på redovisningen.

 

 

 

Läxplan:

 

Vecka

Veckoläxa

10

s. 318-333

11

s. 304-317

12

s. 334-349

13

s. 350-375

14

s. 350-375

16

s. 376-389

17

s. 390-409

18

s. 390-409

19

NP i so

20

 

21

 

 

 

 

Arbetssätt och examination

 

Vanligen inleder vi varje lektion med en stunds eget arbete i läroboken. Föreläsningar om 1900-talets historia som mestadels följer lärobokens kronologi varvas sedan med filmer och flera veckor avslutas med en uppgift på betygsnivå E eller A.

 

 

 

Under momentet förväntas eleverna öva sin förmåga att hitta information i läroboken om de ämnesområden som behandlas veckovis. Utgå från föreläsningarnas innehåll och arbeta med samma saker i läroboken.

 

 

 

 

 

 

 

Aktuellt centralt innehåll ur LGR11

 

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll (aktuella delar för arbetsområdet)

 

I årskurs 7–9

 

 

 

Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700–1900

 

• Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.

 

 

 

Imperialism och världskrig, cirka 1800–1950

 

• Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.

 

• Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.

 

• De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.

 

• Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd  mot detta.

 

 

 

Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid

 

• Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya maktförhållanden i världen.

 

• FN, nordiskt samarbete och framväxten av Europeiska unionen (EU).

 

• Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa.

 

• Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande

 

förändringar i människors levnadsvillkor.

 

 

 

Hur historia används och historiska begrepp

 

• Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

 

• Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.

 

• Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.

 

• Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

 

• Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.

 

• Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: