Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg PP PRAO-uppsats

Skapad 2020-02-29 14:42 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
En planering för bedömning av PRAO-uppsatser.
Grundskola 8 – 9 Svenska

Innehåll

Avsnitt 1

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Fg - Matris Kvalité på skrift

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Struktur
Din text har en inledning, en huvuddel och en avslutning.
Din text har en inledning, en huvuddel och en avslutning, och innehållet i den påverkar de olika delarnas längd och inbördes förhållande.
Din text har en inledning som fångar läsaren, en huvuddel som utvecklar inledningen och en avslutning som avrundar och återknyter till inledningen.
Din text har en inledning som på ett genretypiskt sätt får din läsare att förstå anslaget och vad det ska handla om, en huvuddel som utvecklar inledningen och ger kött på benen och en avslutning som avrundar på ett för genren lämpligt sätt, genom att exempelvis sammanfatta eller låta läsaren tänka efter.
Ordval
Ditt ordval gör din text begriplig.
Ditt ordval gör din text förståelig och passar uppgiftens karaktär.
Ditt ordval gör din text lättförståelig, passar uppgiftens karaktär och får dina läsare att ibland tänka i nya banor.
Ditt ordval gör din text tydlig, njutbar och tänkvärd.
Menings- och styckebyggnad
Du sätter punkt och stor bokstav och det märks att du ibland delar upp texten i stycken för att underlätta för dina läsare.
Du använder olika skiljetecken såsom punkt, frågetecken, utropstecken och kommatecken på ett relativt korrekt sätt. Du delar upp texten i stycken efter dess innehåll.
Du använder olika skiljetecken på ett i huvudsak korrekt sätt och förmår att variera meningarnas uppbyggnad och längd på ett sätt som underlättar läsningen. Du använder styckena för att visa att det händer något nytt och för att göra texten tydligare.
Du använder olika skiljetecken på ett medvetet sätt för att skapa en god läsrytm och ge en egen karaktär till texten. Din styckeindelning är medveten och bidrar också den till att göra textens innehåll och karaktär tydligare för dina läsare.

Sv
Fg - Matris Genremedvetenhet: Novell

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll
Din text har några novellliknande drag, som exempelvis kort händelseförlopp, inre dialog, vändpunkt eller isbergsteknik.
Din text har en tydlig novellkaraktär. Du skriver om en händelse, berättelsen innehåller få personer, men kan anan att något händer inom dem under textens gång.
Din text är en novell. Den utspelar sig under kort tid, har få karaktärer, börjar mitt i handlingen, och innehåller en inre förändring hos någon av karaktärerna till följd av vad som händer i texten.
Din text är en novell som utnyttjar genrens möjligheter. Den utspelar sig under kort tid, har få karaktärer, börjar mitt i handlingen, och innehåller en inre förändring hos någon av karaktärerna till följd av vad som händer i texten. Karaktärernas tidigare upplevelser låter ana sig i form av "isbergsteknik" på ett effektivt sätt.

Sv
Fg - Matris Genremedvetenhet: Reportage

Argumenterande text

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll
Din text har några reportageliknande drag, som exempelvis personporträtt, miljöbeskrivning, och författarnärvaro.
Din text har en tydlig reportagekaraktär. Du skriver om en person, beskriver var ni är och varför, och använder dig av typiska textdelar i reportage som rubrik, ingress, bildtext, exempelvis.
Din text är ett reportage. Den porträtterar en person på en plats, har rubrik, ingress, brödtext, inledning och avrundning.
Din text är ett reportage som utnyttjar genrens möjligheter. Den ger en tydlig känsla av närvaro och gör att man lär känna den porträtterade personen och miljön på djupet, bland annat med hjälp av reportagets typiska delar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: