Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Colores 8: ¿Dónde hay tiritas y ropa en esta ciudad?

Skapad 2020-02-29 15:19 i Björkhagens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Vi kommer att träna på att kunna fråga efter vägen och köpa plåster, medicin, kläder mm i en stad och även berätta om varför, vad man har gjort och ska göra.

Innehåll

v 10-17 jobbar med kapitlen "El cuerpo y la salud" och "Mi estilo" i Colores 8 för att lära oss fråga efter vägen, prata om kroppen, köpa saker på apotek, hitta kläder, berätta om sin stil och hitta vad man gillar. Vi kommer också att jobba med grammatiken för att kunna berätta vad man har gjort och vilka planer man har. 

Vi avslutar v 17 med två större prov, ett hör- och läsförståelseprov och en skrivuppgift där du ska skriva några dialoger som visar att du kan fråga, svara och även lösa problem i situationer där man frågar efter vägen i en stad, köper saker på apotek och handlar kläder. 

Den muntligt förmågan kommer du att visa vid ett par kapiteltest där du ska berätta/samtala om bilder.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2

Matriser

M2
¿Dónde hay tiritas y ropa en esta ciudad?

E
Enkelt och begripligt
C
Enkelt, relativt tydligt, till viss del sammanhängande
A
Enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande
Språkets omfång och bredd
Smalt ordförråd om kroppen, hälsan, kläder, vägbeskrivningar som används på rätt sätt.
Bredare ordförråd om kroppen, hälsan, kläder, vägbeskrivningar som förhindrar upprepningar och tillåter längre meningar. Kan använda vokabulären för att lösa problem.
Ordförråd om om kroppen, hälsan, kläder, vägbeskrivningar som kan användas i olika situationer, i varierade beskrivningar och meningar med fler satser.
Språkets precision
Ordvalen stämmer med elevens syfte. Verb i presens, perfekt och futurum plus några adjektiv används och stämmer huvudsakligen.
Presens, perfekt och futurum fungerar. Adjektiv och substantiv böjs oftast rätt.
Variation i ordval. Presens, perfekt och futurum - och även adjektivböjning - fungerar obehindrat.
Bindning
I huvudsak begripliga meningar med huvudsats.
I huvudsak korrekta meningar med huvudsats, något bindeord och även tidsuttryck och platshänvisningar.
Det finns korrekta huvudsatser och bisatser. Flera bindeord, tidsuttryck, platshänvisningar.
Flöde
Berättelser och samtal är logiska. Uttal är begripligt.
Berättelser och samtal är logiska och har viss rytm. Har början och ett slut. Uttal är bekvämt.
Berättelser och samtal är logiska, har rytm, kronologi och röd tråd. Uttal låter nästan spanskt.
Mottagaranpassning
Lyssnar aktivt och använder relevanta frågor och svar. Även i skrift.
Kan hjälpa kamraten på traven, ge ledtrådar. Hålla igång samspelet. Även i skrift.
Följer upp med följdfrågor, visar intresse. Utvecklar samspelet. Även i skrift.
Använda språkliga strategier
Förhåller sig aktiv i samtal och läser av och använder kroppsspråk, miner, sammanhang. I skrift ...
Kan frigöra sig från manus och börja tala fritt. I skrift ...
Kan rätta sig själv, omformulera, byta spår. I skrift ...
Kunna reflektera över länder
Refererar till spansk/latinsk kultur
Känner till flera kulturella företeelser, särdrag, personligheter etc från spansk/latinsk kultur.
Kan resonera och jämföra företeelser från olika spansktalande länder/områden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: