Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Författaren Astrid Lindgren

Skapad 2020-02-29 18:30 i Flygelskolan Lunds för- och grundskolor
Ett temaarbete där vi tränar på att skriva enkla faktatexter och berättelser.
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk
Astrid Lindgren är en av våra mest älskade författare. Nu ska du få lära känna henne som person och också ta del av några av hennes verk för att sedan prova på att skriva en egen berättelse och och teater.

Innehåll

Mål för elev

Du ska visa att du kan:

 • Skriva en berättande text
 • Skriva hela meningar med stor bokstav och punkt

Innehåll

Det här temaområdet innehåller följande moment:

 • Filmer om Astrid Lindgren som person
 • genomgångar
 • faktatexter att läsa gemensamt 
 • berättelser som Astrid Lindgren skrivit, som inspiration för dig att skriva en egen kort berättelse
 • kamratbedömning

 

Genomförande

Under en tid kommer vi att arbeta med temat: Författaren Astrid Lindgren.

Du kommer att få vara med om genomgångar och se filmer om Astrid Lindgren. Vi kommer att läsa en faktatext gemensamt och använda oss av olika stödstrukturer för att förstå den.  Vi kommer också att skriva en egen skönlitterär berättelse i Astrids anda. Du ska även i grupp göra en dramatisering  av någon av Astrid Lindgrens verk och spela upp denna för klassen. Du kommer även få höra några av hennes böcker genom högläsning i klassen. Vi avslutar med ett skriftligt läxförhör.

Redovisning

Du redovisar genom att presentera din din skönlitterära berättelse i en tregrupp. Spela upp teater för klassen.

Jag bedömer din förmåga att:

 • skriva en berättande text med tydlig inledning, händelse och slut
 • skriftligt läxförhör
 • skriva korrekta meningar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3

Matriser

Sv SvA
Bedömningen gäller förmågan att kommunicera i skrift

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Ämne
Förmågan att kommunicera i skrift: berättande text
Du visar att dina berättande texter börjar få en enkel handling.
Du visar att dina texter har en inledning, händelse och ett slut
Du visar tydligt att dina texter har en inledning som sedan övergår i en eller flera händelser för att till sist ha ett tydligt sammanhängande slut.
Ämne
Förmågan att kommunicera i skrift: faktatext
Du kan med stöd skriva ner enkla fakta i en kort text.
Du kan sammanställa några fakta till en enkel faktatext. Du använder några faktaord och begrepp som hör till området.
Du visar att du kan skriva en tydlig och strukturerad faktatext. Du använder faktaord och begrepp som hör till området så att innehållet klart framgår.
Ämne
Förmågan att kommunicera i skrift: form
Du försöker skriva meningar med läslig handstil och försöker använda mellanrum, stor bokstav och punkt
Du skriver oftast med läslig handstil och använder oftast stor bokstav och punkt på lämpliga ställen i dina texter.
Du skriver med läslig handstil och du använder stor bokstav och punkt med god säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: