Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema forntiden

Skapad 2020-02-29 18:45 i Flygelskolan Lunds för- och grundskolor
Vi lär oss om Forntiden (istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern)
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk SO (år 1-3)
Vi är alla ättlingar till finurliga, kloka och spännande stenålders-, bronsålders- och järnåldersmänniskor. Hur såg deras vardag ut och vilka uppfinningar gjordes på deras tid?

Det är svårt att veta exakt hur deras liv såg ut, hur de tänkte och kände men det finns spår som många har funderat kring och försökt tolka.

Varför har man t ex gjort den här vackra hällristningen?

Innehåll

Till dig som elev:

 

Arbetsområdet

Du kommer att lära dig om stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Det kommer att bli spännande att läsa om hur de första människorna levde i Sverige och hur vårt samhälle har utvecklats och vilka spår forntiden har lämnat i vår natur.

Mål

Du ska:

 • kunna placera ut istid, stenålder, bronsålder och järnålder på en tidslinje i rätt ordning,
 • kunna berätta om några spår som inlandsisen lämnat efter sig i vår natur,
 • kunna göra några jämförelser mellan forntiden och nutid,
 • kunna beskriva och jämföra människors bostäder, mat, kläder, redskap och gravar,
 • skriva enkla faktatexter så att innehållet tydligt framgår,
 • kunna använda nya ord och begrepp som tillhör arbetsområdet
 • kunna ge och ta kamratrespons och utifrån det förbättra och utveckla dina texter,
 • vara aktiv och kunna arbeta både självständigt och i grupp samt ta ansvar för dina arbetsuppgifter.

Arbetssätt

 Du kommer att få:

 • se olika filmer som berättar om hur det var att leva på forntiden,
 • läsa och diskutera både faktatexter och skönlitteratur som handlar om forntiden,
 • arbeta både enskilt, i par och i grupp,
 • arbeta skapande för att öka förståelsen om forntiden genom att bygga upp en stenåldersplats tillsammans med dina kamrater,
 • redovisa vad du lärt dig både muntligt och skriftligt på olika sätt.

                                                                                                                

 

 

Bedömning

 Jag bedömer din förmåga att:

 • placera ut istid, stenålder, bronsålder och järnålder på en tidslinje i rätt ordning
 • berätta om några spår som inlandsisen lämnat efter sig
 • göra några jämförelser mellan forntiden och nutid
 • beskriva och jämföra människors bostäder, mat, kläder, redskap och gravar
 • skriva enkla faktatexter så att innehållet tydligt framgår
 • använda nya ord och begrepp på ett begripligt sätt
 • ge och ta kamratrespons och förbättra dina texter efteråt,
 • att ta ansvar för ditt lärande.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  SvA  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  SvA  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  SvA  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  SvA   3
 • Faktatexterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.
  SvA   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor om texters innehåll och språk ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  SvA   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3

Matriser

Sv SO SvA
Bedömningsmatris för Forntiden

Forntiden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Känna till tidsbegreppen stenåldern, bronsåldern och järnåldern och vad som kännetecknar dem.
Du känner till tidsbegreppen. Du kan kort berätta något om det du lärt dig om hur människorna under forntiden levde.
Du känner till tidsbegreppen och några livsvillkor för människorna på forntiden. Du berättar intresserat om människornas liv.
Du visar stort intresse för ämnet genom att delta aktivt på lektionerna och ställa många frågor. Du förstår faktauppgifterna och kan sätta dig in i dem.
Förmågan att jämföra och se skillnader och likheter mellan forntiden och nu, samt mellan de olika tidsepokerna stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
Du nämner några skillnader och likheter mellan nutid och dåtid och mellan de olika tidsepokerna.
Du nämner flera olika skillnader och likheter mellan dåtid och nutid och mellan de olika tidsepokerna. Du relaterar historiska händelser till ditt eget liv.
Du visar förståelse för samband och sammanhang för livet under Forntiden. Du gör egna reflektioner kring skillnader och likheter.
Förmågan att söka och strukturera information.
Du tar till dig information bland annat genom att se på film, lyssna och läsa faktatexter.
Du bearbetar informationen till egen kunskap. Du ser vilken information som är relevant för uppgiften.
Du bearbetar informationen till egen kunskap. Du analyserar informationen och granskar den kritiskt.
Kunna förstå en tidslinje och begreppen dåtid, nutid och framtid.
Du kan avläsa och göra en enkel tidslinje.
Du kan avläsa, förstå och göra en tidslinje.
Du kan avläsa, förstå och analysera en tidslinje. T.e.x. de beslut jag tar idag kan påverka min framtid.
Faktaförståelse
Du känner igen viktiga fakta och begrepp inom temaområdet.
Du kan på ett enkelt sätt förklara och förstå viktiga fakta och begrepp.
Du kan på egen hand och med stor säkerhet förklara olika förhållanden med hjälp av fakta och begrepp.
Användning av fakta
Du kan samtala om fakta och begrepp på ett enkelt sätt.
Du kan med lärarens hjälp dra slutsatser utifrån fakta och begrepp.
Du drar egna slutsatser utifrån viktig fakta och redogör och diskuterar självständigt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: