Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet och magnetism

Skapad 2020-02-29 20:58 i Vågbroskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola 7 Fysik
Åska är ett elektriskt fenomen, men det har forskarna inte känt till särskilt länge. Fast det är kanske inte så konstigt med tanke på att elektriciteten som helhet bara har varit känd i drygt 150 år. Idag bygger stora delar av vårt moderna sätt att leva på elektricitet. Men vi måste hitta nya sätt att producera elektricitet på. Sätt som inte förstör vår planet. Samtidigt måste vi skapa smartare maskiner som använder mindre el, men som gör samma eller större nytta. Elektricitet är på alla sätt ett av framtidens viktigaste kunskapsområden.

Innehåll

I detta arbetsområde kommer du att få lära dig:

 • Hur utforskandet av elektriska laddningar lett till dagens kunskap om spänning, ström och resistans
 • Vad elektrisk laddning är och hur den kan uttrycka sig på olika sätt
 • Repetera atomens byggnad
 • Skillnaden mellan strömstyrka och spänning
 • Hur ett batteri fungerar
 • Vad ledare och isolatorer är
 • Hur man ritar, kopplar och mäter elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang
 • Vad motstånd (resistans) är
 • Hur man hanterar elektricitet på ett säkert sätt och hur man kan undvika olyckor
 • Hur elektrisk energi kan omvandlas till andra energiformer
 • Hur historiska och nutida upptäckter inom elektricitet påverkat samhället, miljön och människans levnadsvillkor

Arbetsgång:

 • Föreläsningar utifrån Spektrum Fysik-boken grundbok och lightbok
 • Läsning i huvudboken samt frågeställningar till det, Testa dig själv.
 • Laborationer (följa instruktioner, genomföra, utvärdera och dokumentera)
 • Test kopplingsövningar i par
 • Avslutande prov

 

Preliminär planering fram till sommarlovet

 

 

Centralt innehåll:

 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
 • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt.
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik.

Matriser

Fy
Grunder NO

Rubrik 1

NO - grundläggande
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala
Du kan samtala om frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Använda information
Du har visat att du kan söka och hitta information och skapa enkla texter (eller andra framställningar) med viss anpassning till sammanhanget.
Du har visat att du kan söka och hitta information och skapa utvecklade texter (eller andra framställningar) med tydlig anpassning till sammanhanget.
Du har visat att du kan söka och hitta information och skapa detaljerade texter (eller andra framställningar) med korrekt anpassning till sammanhanget.
Formulera ställningstagande med motiveringar
Du kan göra enkla motiveringar till dina åsikter
Du kan motivera dina åsikter med hjälp av mer än en infallsvinkel eller beskriva konsekvenser i mer än ett steg
Du kan motivera dina åsikter med hjälp av mer än en infallsvinkel och beskriva konsekvenser i mer än ett steg
Ställer frågor, framför och bemöter åsikter och argument
Du deltar i diskussioner
Du för diskussioner framåt.
Du fördjupar och breddar diskussionerna.
Genomföra undersökningar
Du kan följa en instruktion och genomföra en undersökning samt göra en enkel dokumentation.
Du kan följa en instruktion och genomföra en undersökning samt göra en tydlig och strukturerad dokumentation.
Du kan följa en instruktion och genomföra en undersökning samt göra en detaljerad och strukturerad dokumentation.
Dra slutsatser
Utifrån resultatet drar du enkla slutsatser med viss koppling till syftet med undersökningen
Utifrån resultatet drar du slutsatser med tydlig koppling till syftet med undersökningen
Utifrån resultatet drar du slutsatser med tydlig koppling till syftet med undersökningen samt se resultatet i större sammanhang.
Resultatets rimlighet
Du kan tala om ifall resultatet är orimligt.
Du kan förklara om resultatet är orimligt.
Du kan förklara om resultatet är orimligt samt då ange troliga felkällor.
Egen planering
Du kan med hjälp göra en planering som går att undersöka och få ett resultat.
Du kan göra en egen planering som efter bearbetning går att följa i en undersökning och få ett resultat.
Du kan göra en egen planering som går att följa i en undersökning och få ett resultat.
Begrepp
Du kan använda begrepp på ett sätt som gör att din framställning blir begriplig och visar på ämneskunskaper.
Du kan använda begrepp på ett sätt som gör att din framställning förklarar och visar på samband inom ämnet och på så sätt visar goda ämneskunskaper.
Du kan använda begrepp på ett sätt som gör att din framställning förklarar och visar på samband inom ämnet samt sätter det i ett större sammanhang. På så sätt visar du mycket goda ämneskunskaper.
Föra resonemang och visa på samband inom aktuellt område
Du har någon motivering i dina resonemang och visar på enkla samband inom aktuellt område.
Du har motiveringar i dina resonemang och visar på tydliga samband inom aktuellt område.
Du har motiveringar i dina resonemang och visar på tydliga samband inom aktuellt område samt gör jämförelser och kan då resonera kring för- och nackdelar.
Påverkan på miljön & hållbar utveckling
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visa på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visa på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visa ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Upptäckter och deras betydelse
Du kan beskriva och ge exempel på några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: