Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förr och Nu

Skapad 2020-03-01 08:22 i Vallhamra skola Partille
I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. I mötet med olika typer av texter och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden. Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna bland annat ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift samt läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Grundskola 1 SO (år 1-3) Svenska
Under några vårveckor kommer vi att lära oss hur det var förr i tiden, både i hemmet och i skolan. Vi kommer att göra jämförelser utifrån filmer, studiebesök och text. Vi kommer också arbeta med minnen från förr berättade av människor som lever nu och jämföra med hur vi har det nu. Arbetet utgår från det centrala innehållet i ämnena historia och svenska.

Innehåll

Följande läroplansmål kommer vi att arbeta med:


Utföra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texter och relatera det till egna erfarenheter.
Samtala om elevnära ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra åsikter.
Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
Göra enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

Vi kommer att arbeta med målen genom att använda oss av följande centrala innehåll:

Berättande texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, sånger och film.
Skildringar av familjelivet och skolan förr och nu i barnlitteratur, sånger, filmer och minnen berättade av människor som lever nu.
Skönlitterära författare och illustratörer.

Inom arbetsområdet bedöms på vilket sätt

Din förmåga att göra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texter och relatera detta till egna erfarenheter. Detta visar du genom att i mindre grupp samtala om texter vi läst.
Du kan samtala om elevnära ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra åsikter. Detta visar du när vi samtalar i klassen om filmer vi sett i anslutning till arbetsområdet och gör jämförelser mellan nu och då.
Du kan lyssna och återberätta i olika samtalssituationer. Detta visar du genom att återberätta i samlingen vad en vuxen berättat för dig om sin skola.
Du kan göra enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar. Detta visar du genom att utifrån bilder som anknyter till det vi berört inom arbetsområdet får berätta och jämföra då och nu i par med en kamrat.

På lektionerna kommer vi att:

Du kommer att få lyssna till utdrag ur böcker av Astrid Lindgren som lärare läser och på film när Astrid själv läser. Du kommer att få öva på att återberätta något från innehållet. Vi kommer att tillsammans i grupper föra enkla resonemang om de budskap som tydligt framträder. Vi kommer i grupp och i helklass att göra jämförelser mellan livet förr och nu i skolan och i familjen.

Du kommer att få se Astrid Lindgren filmer t ex Emil och Madicken. Utifrån filmerna kommer vi att göra enkla jämförelser mellan livet förr och nu i skola och familj. Du kommer att kunna ställa frågor, kommentera och framföra åsikter kring det vi sett.

Vi kommer att lyssna till sånger från Astrid Lindgrens sångskatt.

Du kommer att i mindre grupp få jämföra läseböcker från förr med din egen läsebok.

Du kommer att få i läxa att be någon äldre person berätta om minnen från sin skoltid för dig. Då kommer du att få tillfälle att ställa frågor och göra enkla jämförelser till din egen skola. Du kommer att få återberätta detta för oss i samlingen i halvklass.

Du kommer att få möjlighet att själv läsa i böcker av Astrid Lindgren.

Vi kommer att titta på bilder från skolan förr i tiden och göra enkla jämförelser med skolan nu.

Du kommer att i par med en kamrat med hjälp av bilder från skolan förr och skolan nu få göra enkla jämförelser.
Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  Hi  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  Hi   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: