Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samspel mellan människa, samhälle och natur

Skapad 2020-03-01 09:02 i Stadsparksskolan Partille
Grundskola 7 – 9 Geografi
Vi läser om ett stort område inom geografi. Först läser vi om samspelet mellan människa och samhälle, vilket inkluderar världens befolkning, produktion och handel. Sedan läser vi om samspelet mellan människa och natur, vilket inkluderar klimat, vegetation och klimatförändringar.

Innehåll

Syfte med arbetsområdet

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att du ges möjlighet att utveckla dina förmågor:

 - att analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen

- att utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen.

- att söka information från olika källor och värdera dessa.

Bedömning 

Bedömningen kommer att göras av ett läxförhör och ett skriftligt prov.

Centralt innehåll

- Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilket sätt klimatet påverkar människans levnadsvillkor.

- Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna får för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.

- Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.

- Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.

Matriser

Ge
Geografi 7-9

E
C
A
Samspelet mellan människa och samhälle
Förmågan att resonera om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning och migration.
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa och samhälle, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning och migration i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa och samhälle, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning och migration i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa och samhälle och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning och migration i olika delar av världen.
Mönster för handel och kommunikation
Förmågan att resonera om samt att undersöka och beskriva geografiska mönster för handel och kommunikation.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Samspelet mellan människa och natur
Förmågan att resonera om orsaker till och konsekvenser av klimat, vegetation och klimatförändringar.
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Klimatförändringar
Förmågan att resonera om klimatförändringar och konsekvenser av dem.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Geografiska begrepp
Förmågan att använda geografiska begrepp.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: