Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism, Buddhism och olika livsfrågor 2019/2020

Skapad 2020-03-01 10:15 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Du kommer få lära dig mer om de fem världsreligionernas uppkomst, centrala tankegångar, levnadsregler, heliga rum och platser.
Grundskola 6 Religionskunskap
Kunskaper om olika religioner är viktigt för att respektera och förstå andra människors sätt att tänka och leva. Du kommer även få kunskap om hur olika livsåskådningar har olika betydelser för människor och hur dessa kan ge svar på stora frågor som liv och död.

Innehåll

Syfte med arbetsområdet:

Centralt innehåll som arbetsområdet berör:

Beskrivning av arbetsområdet:

Du ska få lära dig om hinduism och buddhism samt göra jämförelser mellan dem. 

Du ska utveckla en överblick och känna till religionernas grundtankar, levnadsregler, heliga rum och platser, symboler och viktiga personer.

Du ska få insikt i hinduismens och buddhismens grundtankar och hur de ges i uttryck i dagens samhälle.

Du kommer träna på att föra resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.

Vi kommer att titta på film, diskutera, läsa om de olika religionerna och skriva om dem.

Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt förhör.

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:
- din förmåga att delta i diskussioner
- hur väl du känner till olika symboler, högtider, och platser för religionsutövning
- hur väl du kan redogöra för de olika tankegångarna inom resp. religion
- hur väl du kan kan använda olika etiska begrepp och resonera runt dessa
- hur väl du genomför dina arbetsuppgifter

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Vi arbetar med området mellan v.49-v.6

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6

Matriser

Re
Bedömning

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Heliga platser och rum, ritualer och levnadsregler
Du har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler.
Du har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler.
Du har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler.
Likheter och skillnader
Du kan föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan hinduism och Buddhism.
Du kan föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan hinduism och Buddhism.
Du kan föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan hinduism och Buddhism.
Livsfrågor
Du kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Du kan föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Etik och moral
Du kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Du gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Du gör då reflektioner som för resonemanget framåt och använder några etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Du gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: