Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 6

Skapad 2020-03-01 10:40 i Kvarnsvedens skola Borlänge
Vardagliga föremål, konstruktioner, egna konstruktioner, dokumentation och tekniska system sammanvävt med muntliga presentationer.
Grundskola 4 – 6 Teknik
Med teknik kan människan förbättra och förenkla sin vardag, men vad är teknik? Vilka verktyg och system har vi skapat och varför? Varifrån har vi fått alla idéer? Hur fungerar den tekniken runt oss idag och hur påverkas vi av detta? Du kommer att få arbeta med teknikens utveckling, behov av teknik och teknikens funktioner. Vi kommer även att arbeta en del med de stora tekniska systemen i staden.

Innehåll

 

Teknik..

..genomsyrar undervisningen i NO. Vi har arbetat med NTA låda under höstterminen och under vårterminen går vi in och pratar mer kring de delar som nämns nedan. Vi kopplar även ihop matematiken och tekniken och avslutar läsåret med att arbeta med programmering. 

Bedömning

Du ska när arbetsområdet är klart:

 • Kunna förklara vad teknik är utifrån olika perspektiv
 • kunna diskutera och resonera kring teknikutveckling ( vad är det som gör att vi människor vill/behöver utveckla teknik, hur påverkar det oss människor, miljö och samhälle både om man funderar på det som är bra men också det som inte är bra )
 • kunna förklara hur du ser på teknik och förklara varför du tycker som du gör.
 • kunna ge exempel på teknik vi använder oss av i vår vardag
 • kunna använda de begrepp vi arbetar med i området
 • kunna berätta om de stora tekniska systemen i staden

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Teknik - Kunskapskrav åk 6

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

Lägre
>>>>>
>>>>>
Högre
Beskriva och ge exempel
Du har ännu inte visat dina kunskaper inom detta omrpåde
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen
Resonera om hur föremål och tekniska system förändrats över tid
Du har ännu inte visat dina kunskaper inom detta omrpåde
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur några föremål eller tekniska system i samhället förändrats över tid
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur några föremål eller tekniska system i samhället förändrats över tid
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur några föremål eller tekniska system i samhället förändrats över tid
esonemang om fördelar och nackdelar med teknikutveckling
Du har ännu inte visat dina kunskaper inom detta omrpåde
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
Teknikutveckling
Du har ännu inte visat dina kunskaper inom detta omrpåde
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings-och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings-och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings-och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar
Dokumentation
Du har ännu inte visat dina kunskaper inom detta omrpåde
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Du gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Du gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: