Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling vt -20 (8c, 8d, 8e)

Skapad 2020-03-01 11:05 i Forssaklackskolan Borlänge
En planering om hållbar utveckling.
Grundskola 7 – 9 Kemi Fysik Teknik
Det finns bara en jord och planeten jordens resurser är begränsade. Det finns bara en mängd vatten, mark, energi och mineraler. För att resurserna ska räcka idag och till alla kommande generationer måste vi hushålla med dem. Ansvaret för en hållbar utveckling finns både hos den enskilde individen och i samhället, såväl på regional, nationell som på internationell nivå. Vad får klimatförändringarna för konsekvenser och vad kan vi göra för att begränsa dom?

Innehåll

Under arbetet kommer bedömning ske i form av exit tickets, muntliga övningar, läxförhör och seminariet.  

 

 V. 10 del 1 - Luft, vatten och mark

Delmål:

 • Redogöra för vilka gaser som finns i luft
 • Beskriva några egenskaper hos kvävgas, syrgas och koldioxid
 • Beskriva vad som sker vid en förbränning
 • Förklara varför ozonlagret är viktigt 
 • Förklara vad som menas med växthuseffekt
 • Beskriva vattnets och kolets kretslopp

 

Lärobok: Kemi Direkt s. 46-63 Luft, vatten & mark

Bildspel

Padlet

Begreppslista 

Studi.se

- Koldioxid och kolmonoxid

- Ozon

- Växthuseffekt

 

 

V 10-11 Växthusgaser och växthuseffekten 

- Växthusgaser

- Växthuseffekten

 

 

 

V 12 Kolväten och fossila bränslen

- Klimatförändringar (https://www.svtplay.se/video/17705823/klimatets-valdsamma-konsekvenser) 

 - Kolets kretslopp, kolväten och förbränning

- Fossila bränslen

Lärobok Kemi Direkt:  s. 86- 97 Kolväten & fossila bränslen

Bildspel

Padlet

Begreppslista 

 

V 13 Del 4: Vad är energi?

Pass 1

Delmål: 

 • Kunna förklara begreppet energi 
 • Känna till en av fysikens VIKTIGASTE lagar -  Energiprincipen 
 • Veta att energi kan omvandlas från en sort till en annan. (Energiomvandlingar.) 

 Klipp: Trust in Physics

 

Pass 2: Hur kan du leva energismart? 

 • Diskussionsfrågor:
  • Vad innebär det att vara energismart? 
  • Vilket är ditt bästa tips för att använda mindre energi hemma? I skolan?

 

  

  

Faktahäfte Fysik Direkt:  s. 144 - 149 

Bildspel

https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/faktablad-vad-ar-energi

https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/faktablad-att-vara-energismart

 

 

V 14: SEMINARIE (BEDÖMNING) 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Lärobok: Fysik direkt: (lyssna på Ilt)

s. 143 - 163  - Energi

Lärobok: Kemi direkt: (lyssna på llt)

s. 46-63 Luft, vatten & mark

s. 86- 97 - Kolväten & fossila bränslen

s. 205-211 - Klimat och miljö

 

https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/Ordlista_2018_1.pdf

Simulering energi: https://phet.colorado.edu/en/simulation/energy-forms-and-changes

 

 

 

 

För att  förstå bättre: Naturskyddsföreningens faktablad

https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/faktablad-vaxthuseffekten

https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/cirkular-ekonomi

https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/faktablad-albedo

https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/faktablad-att-vara-energismart

https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/faktablad-energianvandning

https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/faktablad-energikallor

https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/faktablad-framtidens-energi

https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/faktablad-hot-mot-arktis

https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/faktablad-hallbara-transporter

https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/faktablad-mat-klimat-och-miljo

https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/faktablad-miljopaverkan-fran-el-och-varmeproduktionen

https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/faktablad-solceller-och-solfangare

https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/faktablad-vad-ar-energi

 

 

 

Uppgifter

 • Reklamfilm Hållbar utveckling

 • Seminarium Hållbar utveckling v. 14-15

 • Seminarium Hållbar utveckling v. 14-15

 • Seminarium Hållbar utveckling v. 14-15

 • Seminarium v. 14-15

 • Seminarium v. 14-15

 • Frågor att besvara i faktahäftet s. 149 (Olika sorters energi)

 • Frågor att besvara i faktahäftet s. 149 (Olika sorters energi)

 • Frågor att besvara i faktahäftet s. 149 (Olika sorters energi)

 • Uppgift Växthuseffekten v. 13

 • Frågor att besvara skriftligt s. 97 (Fossila bränslen)

 • Frågor att besvara skriftligt s. 97 (Fossila bränslen)

 • Frågor att besvara skriftligt s. 97 (Fossila bränslen)

 • Frågor att besvara i kemiboken s. 92 (Kolväten)

 • Frågor att besvara på s. 92. (Kolväten)

 • Frågor att besvara (Kolväten och Fossila bränslen.)

 • Frågor att besvara (Kolväten)

 • Mindmap Växthuseffekten

 • Presentation av artikel

 • Artikel Klimatförändringar

 • Seminarium v. 14

 • Mindmap Växthuseffekten

 • Mindmap - Växthuseffekten

 • Presentation av artikel

 • Presentation av artikel

 • Brevet till energiministern

 • Brevet till energiministern

 • Brevet till energiministern

 • Argumentera för energikällor

Matriser

Fy Tk Ke
Seminarie Hållbar utveckling vt -20

Fysik och kemi

Insats krävs
E
C
A
Förmåga att diskutera, ta ställning, motivera och beskriva konsekvenser
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi,.. miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser
på väg mot
kan diskutera och skilja på fakta och värdering och tar ställning med enkla motiveringar samt beskriver några konsekvenser.
kan diskutera och skilja på fakta och värdering och tar ställning med utvecklade motiveringar samt beskriver några konsekvenser.
kan diskutera och skilja på fakta och värdering och tar ställning med välformulerade motiveringar samt beskriver några konsekvenser.
Kunskaper
Eleven har kunskaper om energi
På väg mot
har grundläggande kunskaper och visar det genom att - ge exempel och beskriva med viss användning av fysikens/kemins begrepp, modeller och teorier.
har goda kunskaper och visar det genom att - förklara och visa på samband med relativt god användning av fysikens/kemins begrepp, modeller och teorier.
har mycket goda kunskaper och visar det genom att - förklara och visa på samband och något generellt drag med god användning av fysikens/kemins begrepp, modeller och teorier.
Förmåga att föra resonemang
Eleven för resonemang kring hur människans användning av energi påverkar miljön och visar på åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
På väg mot
för enkla och till viss del underbyggda resonemang och visar på några åtgärder
för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder
för välutvecklade och väl underbyggda resonemang och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: