👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koordinatsystem och proportionalitet

Skapad 2020-03-01 13:17 i Kattarps skola Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Matematik
Vi kommer att utveckla kunskaper om negativa tal, koordinatsystem, proportionella samband och proportionalitet som graf.

Innehåll

  Mål att nå       

-formulera och lösa problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet

-storleksordna enkla positiva och negativa heltal

-placera enkla positiva och negativa heltal på tallinjen

-rita koordinatsystem och gradera axlarna

-rita och ange punkter i koordinatsystem

-läsa av och tolka enkla data från grafer

-rita enkla grafer utifrån data i en värdetabell

 

 Hur det centrala innehållet ska behandlas

 -genomgångar

- diskussioner i helklass och i mindre grupper

-enskilt arbete med olika uppgifter

-aktiviteter

 

Så får eleverna visa sina kunskaper

-det dagliga arbetet på lektionerna

-muntliga diskussioner och resonemang

-test

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Koordinatsystem och proportionalitet

Rubrik 1

På väg att nå målet
Når målet
Når målet med god marginal
Kunna
storleksordna enkla positiva och negativa heltal
placera enkla positiva och negativa heltal på tallinjen
rita koordinatsystem och gradera axlarna
rita i och ange punkter i koordinatsystem
läsa av och tolka enkla data från grafer
rita enkla grafer utifrån data i en värdetabell
se om det finns proportionellt samband