Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nk 1a1 Det händer i kroppen

Skapad 2020-03-01 13:41 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Naturkunskap
Känna till kroppens arbetsenheter. Samband mellan hjärnans belöningssystem och skadligt beroende samt känna till beroende framkallande medel. Ha kunskap om människans könsorgan, menstruationscykel, och könshormoner. Ha kunskap om befruktning, graviditet, fosterutveckling, ofrivillig graviditet, sexuellt överförbar smitta, abort. Diskussion kring t. ex. lust, sexualitet, normer, abort.

Innehåll

Ämnesområdet innehåller

Intro kroppen - våra organ system

Diskussion kring sexualitet och sexualdrift 

Preventivmedel

Genomgång abort och abortlagen. Diskussion kring abort utifrån två berättelser

 • "Jag berättade inget för honom"
 • "Jag blev förbannad på hur graviditeten förvandlades till endast mitt ansvar"

Graviditet

sex och kroppen - kemin

Normer

Identitet och tillhörighet

Uppgifter

 • Preventivmetoder

 • Könssjukdomar

 • Uppgifter torsdag 23 april

 • Sexuell hälsa

 • Gruppera ord

 • Detta har jag gjort

 • Torsdag 2 april

 • Beroende

 • Beroende

 • Sexuell hälsa

 • Sex och relationer

Matriser

Nak
Det händer i kroppen

E
C
A
Kunskapskrav
Diskussion kring kroppen, sexualitet, abort o.s.v.
Eleven kan översiktligt diskutera frågor kring kroppen, sexualitet abort etc.. I diskussionen använder eleven sina kunskaper för att ställa enkla frågor samt för att ge enkla förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger enkla argument för dessa.
Eleven kan utförligt diskutera frågor kring kroppen, sexualitet abort etc.. I diskussionen använder eleven sina kunskaper för att ställa utforskande frågor samt för att ge förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger välgrundade argument för dessa.
Eleven kan utförligt och nyanserat diskutera frågor kring kroppen, sexualitet abort etc.. I diskussionen använder eleven sina kunskaper för att ställa utforskande frågor samt för att ge enkla förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger välgrundade och nyanserade argument för dessa.
Kunskapskrav
Kunskaper om kroppen
Eleven kan redogöra översiktligt, utifrån relevanta kunskaper om sexualitet och relationer, för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan med omgivningen. I samband med redogörelsen kan eleven översiktligt diskutera konsekvenser såväl för individens sexuella hälsa som för folkhälsan. och underbyggda diskussionen med välgrundade argument.
Eleven kan redogöra utförligt, utifrån relevanta kunskaper om sexualitet och relationer, för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan med omgivningen. I samband med redogörelsen kan eleven utförligt diskutera konsekvenser såväl för individens sexuella hälsa som för folkhälsan och underbygga diskussionen med välgrundade argument.
Eleven kan redogöra utförligt och nyanserat, utifrån relevanta kunskaper om sexualitet och relationer, för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan med omgivningen. I samband med redogörelsen kan eleven utförligt och nyanserat diskutera konsekvenser såväl för individens sexuella hälsa som för folkhälsan och underbygga diskussionen med välgrundade argument.
Kunskapskrav
Laboration/undersökning
Eleven föreslår och utför en enkel naturvetenskaplig undersökning och redogör översiktligt för den.
Eleven föreslår och utför en enkel naturvetenskaplig undersökning och redogör utförligt för den.
Eleven föreslår och utför en enkel naturvetenskaplig undersökning och redogör utförligt och nyanserat för den.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: