Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sp 6-En el mercado y En el supermercado

Skapad 2020-03-01 13:47 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Lära dig att handla frukt med mera. Ord för matvaror och kunna samtala om vad man ska handla. Lära dig räkneorden 0-100 (jämna tiotal)

Innehåll

Vad bedöms?

Din aktivitet under lektionstid (din muntliga aktivitet är viktig!)

Läxförhör/diagnoser

Prov v. 17 (hör, läs och skriv) samt muntligt.

Semana

Martes - tisdag

Viernes - Fredag

10

Förbereda att muntligt berätta om en person - Tankekarta

Förbereda och träna på att berätta om en person.

Skrivtest

Läxa: berätta om en person

11

Text: En el mercado s.56-57

Övningar s.58-59

 

 

Muntlig test: Berätta om en person.

Övningar s. 60-61

Sammanfattande övningar

Läxa: Frukter och utvalda fraser från s.56-57

Muntlig test: Berätta om en person.

12

Los números s.59

Hörövning s.60

Lek: fruktsallad/fruktbingo etc.

Läxförhör: Frukter och utvalda fraser från s.56-57

Text: En el supermercado s.62-63

Läxa: Matord s.63

13

El/la, los las

Övningar s. 64-65

Läxförhör: Matord s.63

Hörövning och övningar s.66

Läxa: Fraser från s.62-63

14

Muntlig övning s.67

Skriv en dialog i par

Läxförhör: Fraser från s.62-63

Räkneord och hörövning s.70-71

15

Påsklov

Påsklov

16

Repetera kapitlen

Extraövningar

Repetera kapitlen

Extraövningar

17

Repetera kapitlen

Extraövningar

Prov

Matriser

M2
Kunskapskrav moderna språk år 6

Kunskapskrav för E
Kunskapskrav för C
Kunskapskrav för A
LÄSA
Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i korta, enkla texter om välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå enkla ord och fraser i korta, enkla texter om välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta detaljer i korta, enkla texter om välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form kommentera innehållet samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
LYSSNA
Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form kommentera innehållet samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
TALA /framställningar
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
TALA/interaktion
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
SKRIVA/framställningar
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser. Dessutom kan eleven använda sig av någon strategi som löser enstaka enkla problem i interaktionen.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser. Dessutom kan eleven använda sig av någon strategi som löser enkla problem i interaktionen.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt med vanliga ord och fraser. Dessutom kan eleven använda sig av några strategier som löser enkla problem i interaktionen.
SKRIVA/interaktion
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser. Dessutom kan eleven använda sig av någon strategi som löser enstaka enkla problem i interaktionen.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser. Dessutom kan eleven använda sig av någon strategi som löser enkla problem i interaktionen.
I skriftlig interaktion av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser. Dessutom kan eleven använda sig av några strategier som löser enkla problem i interaktionen.
MÅLSPRÅKET I VÄRLDEN
Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: