Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa och livsstil

Skapad 2020-03-01 20:31 i Konradsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med? 

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande. Eleverna ska genom undervisningen också utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ges förutsättningar att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att varva teori och praktik där du får lära dig om ord och begrepp som är kopplade till kost, träning och en hälsosam livsstil. Vi prövar olika träningsformer som konditionsträning, koordination, motorik, hinderbanor, styrketräning, intervallträning, uppvärmning, stretching, rörlighetsträning och avslappning. Eleverna i åk 6 får också en individuell uppgift där det skall resonera kring hur en egen vald fysisk aktivitet påverkar hälsan.

Det här ska du kunna efter avslutad period:

 • förklara olika ord och begrepp som pulsen, uthållighet, styrketräning, intervallträning mm

 • ge förslag på positiva effekter av fysisk träning, både mentalt och fysiskt

 • samtala om din upplevelse av fysisk aktivitet

 • förklara vilka muskelgrupper som tränas vid olika styrkeövningar

Hur ska du visa att du lärt dig?

 • Hur du deltar under lektionerna

 • Du får visa hur du kan resonera kring ord och begrepp kopplat till hälsa och livsstil och samtala i grupp

 • Du/ni får planera och genomföra egna övningar utifrån något förutbestämt tema som är kopplat till arbetsområdet

 • Du får i skrift beskriva olika ord och begrepp som vi gått igenom under lektionerna

 • Åk 6 får en individuell inlämningsuppgift

 

Uppgifter

 • Hälsa och livsstil

 • Min aktivitet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: