Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse

Skapad 2020-03-02 09:29 i Solrosens förskola Helsingborg
Förskola
Utefter barnens intresse och behov påbörjar vi projekt rörelse.

Innehåll

 

Vad: Projekt rörelse där vi utforskar rörelse på olika vis.

Varför: Vi har uppmärksammat barnens intresse för rörelse både kroppsligt/motoriskt och tekniskt. Utefter barnens behov, både behovet av att röra på sig, och för att samspela, påbörjade vi gymnastik en gång i veckan vilket barnen visade stort intresse för. Vi fortsätter med dettta, utvecklar vidare och påbörjar ett projekt.

Hur: Vi fortsätter med gympan var onsdag. Fler motorikaktiviteter där vi utforskar hur vi kan röra oss på olika sätt. Vi utforskar bollar och dess rörelse på olika vis. Vi startar med att utforska rulla (Hur kan man rulla? Vad kan man rulla?). 

Syfte: Syftet med projektet är att barnen ska få utforska rörelse på olika vis och upptäcka rörelseglädje.

Mål: Vårt mål för projektet är att alla barn ska få utforska och uttrycka rörelse. 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: