👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatid

Skapad 2020-03-02 10:30 i Enskedefältets skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 – 6 Historia
Vem var Gustav Vasa egentligen och vilka stora samhällsförändringar drev han igenom? Hur levde människorna i Sverige och vad hände i andra delar av Världen?

Innehåll

VASATIDEN

Vi kommer jobba med området under v. 

Målet med undervisningen är:

·       att du ska få utveckla din förmåga att tolka olika tidsperioder, händelser, människor, kulturmöten och utvecklingslinjer.

·       att du ska få reflektera över din egen och andras användning av historia i olika sammanhang och från olika synvinklar.

Undervisning och arbetsformer:

Undervisningen kommer handla om…

·       Den svenska statens framväxt och organisation.

·       Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.

·       Exempel på hur 1500-talet, kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

·       Hur historiska personer och händelser har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.

·       Tidsbegreppen Vasatiden samt olika syn på dess betydelser.

Så här kommer vi jobba…

·       Eleverna jobbar enskilt, i par och i grupp med uppdrag som ska redovisas skriftligt eller muntligt..

·       Vi kommer hämta fakta och information från böcker, film, internet och diskussioner.

·       Vi jobbar även med instuderingsfrågor.

Detta ska bedömas:

Att du kan visa att…

·       du vet hur man levde och samhället såg ut och förändrades, känner till viktiga händelser och viktiga personer under Vasatiden.

·        du kan resonera om orsak och konsekvens av samhällsförändringar, handlingar och levnadsvillkor under denna period.

·       du kan diskutera hur förändringar inom in - och utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med enkla till välutvecklade exempel från förr i tiden. 

·       du kan berätta om spår från Vasatiden i vår tid.

·       du kan resonera om varför det finns skillnader och likheter i hur man berättar om historiska händelser, personer och tidsperioder.

Hur kommer bedömningen gå till?

Du bedöms utifrån  muntliga diskussioner , sammanfattningar du gjort utifrån givna uppdrag och genom skriftlig diagnos.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6

Matriser

Hi
Vasatid

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Orsaker och följder av samhällets förändring. (16 p) Fråga 1-3 P1 E=6-12, C= 11-13 , A= 14-15
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur samhället har förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur samhället har förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett utvecklat sätt.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur samhället har förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett välutvecklat sätt.
Informtionssökning (19 p) Fråga 4-6 P1 E= 8-13 , C= 14-17 , A= 18-19
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur källorna kan användas.
Historiskt perspektiv (10 p) Fråga 7 P1, fråga 2 P2 E= 4-6 , C= 7-9, A= 10
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett enkelt sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett utvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Historiska begrepp (helhetsbedömning på allt arbete)
Du kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett mycket bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Kunskaper i historia (22 p) Fråga 1, 3-21 P2 E= 14-17 , C= 18-21 , A= 22
Du har baskunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har mycket goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Historiens påverkan på nutiden (10 p) P3 E= 5 - 6, C= 7-9 , A= 10
Du kan diskutera hur förändringar inom in - och utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med enkla exempel från förr i tiden.
Du kan diskutera hur förändringar inom in - och utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med utvecklade exempel från förr i tiden.
Du kan diskutera hur förändringar inom in - och utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med välutvecklade exempel från förr i tiden.