Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår miljö - ekologisk märkning

Skapad 2020-03-02 13:58 i Äppelbyns förskola Båstad
Förskola
Floyd värnar om vår natur och vi arbetar med ekologisk märkning på våra produkter och krav-märkning. Vad som är bra för vår miljö.

Innehåll

MÅL/Målområde Lpfö18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

 

SYFTE:

Att göra barnen medvetna om att man kan göra olika val när det gäller våra olika inköp. 

Att få en förståelse av att det finns olika märkningar på saker och ting som vi handlar.

Att få en förståelse av ekologisk märkning och krav märkning

Att få en förståelse för hållbar utveckling

 

VETENSKAPLIG GRUND OCH BEPRÖVAD ERFARENHET:  Klimatpåverkan är en viktig del i barnens uppväxt idag, alla känner till sopsortering och att det är bra för miljön. Greta Thunberg, miljöaktivist, har via vetenskaplig grund nått ut till makthavare, barn och media för att hålla oss upplysta i klimatfrågor. 

 

BARNKONVENTIONEN:

 

LÄRANDE/DETTA VILL VI UTVECKLA: Miljömärkning av varor är något barnen möter i sin vardag. Vi vill uppmärksamma barnen och rikta uppmärksamheten att det finns många olika, och att de betyder olika. Har barnen en förståelse kan de tillsammans med vårdnadshavare göra aktiva  val i samband när man ex. går och handlar.

 

UTBILDNING/UNDERVISNING: Vi riktar undervisningen till att först titta på våra mjölkpaket på förskolan, där det finns flera miljömärkningar på paketen. KRAV,  EKO, CARBON NEUTRAL, SV-EKO-01, FSC samt inf på förpackningen. Vi vill också att barnen ska känna igen några olika loggor för att snabbt urskilja miljömärkning. I samband med detta medvetandegör hållbart utveckling med barnen.

 FÖRÄLDRASAMVERKAN : Tillsammans med barnen gör vi en stor tavla som vi tänker att vi tillsammans fyller med olika utklippta loggor: vad de betyder och vilken förpackning man hittade den på. Ibland finns det en miljömärkning, ibland flera som på mjölkpaketet.

 

DOKUMENTATION: Foton, skriva ner barnens tankar och reflektioner och VH

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: