Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Morgonsamling

Skapad 2020-03-03 09:00 i Lingenässkolan A Kristianstad
Varje morgon kommer du medverka/delta i morgonsamling. Du kommer studera almanackan, väder, högtider/traditioner och dagens schema.
Grundsärskola 1 – 3 Svenska
Varje morgon har vi i klass B samling där vi tillsammans går igenom vilken veckodag det är och vad vi ska göra idag. Morgonsamlingen är upplagd så att den följer samma mönster varje dag.

Innehåll

Undervisning:

  • Varje morgon sitter klassen tillsammans på bestämda platser framför whiteboarden. En vuxen leder samlingen. Vi tittar efter om någon i klassen saknas i skolan idag.
  • Den vuxna talar om vilken dag det är och ger lådan och en schemabild (veckodag med rätt färg) till den elev som ska tända  dagens ljus. I vår almanacka på väggen står namnet på vem som ska tända dagens ljus enligt en turordning. Vi pratar om vem som tände i går när det var ex måndag, vem som ska tända imorgon när det är onsdag. 
  • Eleven plockar upp rätt färg på ljuset och ställer ljuset i en ljusstake, tar fram tändsticksasken och plockar fram en tändsticka. Tillsammans med vuxen tänder eleven ljuset, blåser ut tändstickan och lägger sedan tillbaka asken  i lådan samtidigt som den vuxne flyttar fram ljuset till hurtsen. 
  • Den vuxne sätter upp veckodagen som första bild på dagens schema.
  • Vi går igenom och sätter upp ett gemensamt dagsschema för dagen. Vi tecknar tillsammans och pratar om dagen. Vi övar oss på begrepp som först ska vi, sedan ska vi etc.
  • I kalendern sätter vi över gårdagen med en svart fyrkant. Vi upprepar vad dagen heter, vilken färg den har, vem som tänt ljuset och vem som ska tända imorgon.
  • I kalendern sitter tydliggörande bilder vissa dagar, vad vi kommer att göra den dagen, årets högtider och vissa traditioner. Ex födelsedag och att vi firar den personen som fyller år. Vissa aktiviteter blir återkommande under året, andra aktiviteter händer en gång under året, ex våffeldagen, vi gör våfflor och äter. 

Matriser

Sv
Kunskapskrav kommunikation åk 1-9, grundsärskolan

Ännu ej grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Kommunikation
Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
Eleven kan initiera kommunikation, upprätthålla den genom turtagning och avsluta den.
Tolka
Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
Dessutom kan eleven fråga, svara, beskriva och berätta i olika sammanhang och med olika syften.
Tolka
Eleven förstår också andra kommunikativa uttryck, kan tolka några elevnära ordbilder och skriva elevnära ord.
Tolka
Eleven tolkar andras avsikter, behov och känslor och visar det i kommunikationen
Språket
Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
Eleven förstår språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser och kan återberätta delar av innehållet.
Söka information
Eleven kan på olika sätt söka elevnära information om vad som ska hända och vad som har hänt.
Eleven kan på olika sätt söka elevnära information och information om samhället rörande vad som ska hända och vad som har hänt.
Kommunikationsverktyg
Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
Dessutom använder eleven kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
Ord, begrepp & symboler
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.

Sv
Kunskapskrav verklighetsuppfattning åk 1-9, grundsärskolan

Ännu ej grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Växter & djur
Utifrån upplevelser i närmiljön kan eleven urskilja och reagera på några egenskaper hos växter och djur.
Utifrån egna upplevelser och undersökningar i närmiljön kan eleven beskriva återkommande mönster i naturen och ge exempel på några växter och djur och deras egenskaper.
Livsvillkor & levnadsmiljöer
Dessutom deltar eleven i kommunikation om några växters och djurs livsvillkor och levnadsmiljöer.
Dessutom kan eleven berätta om några växters och djurs livsvillkor och levnadsmiljöer.
Dygn, årstider & vädertyper
Eleven deltar i observationer av dygn, årstider och vädertyper.
Eleven gör observationer av dygn, årstider och vädertyper.
Händelser
Eleven reagerar igenkännande i bekanta miljöer och visar förväntan inför händelser.
Eleven planerar nutida och framtida aktiviteter i sin vardag vad gäller plats, klockslag och tidsåtgång och kommunicerar om tidigare och kommande händelser.
Ramsräkning
Eleven kan delta i ramsräkning.
Eleven kan ramsräkna, läsa och ordna tal inom heltalsområdet och lösa matematiska uppgifter med betydelse för eleven.
Vardagsföremål
Utifrån att eleven urskiljer och reagerar på olika egenskaper hos vardagsföremål kan eleven delta i att göra val.
Utifrån att eleven urskiljer och beskriver olika egenskaper hos vardagsföremål kan eleven gör egna val.
Vardagsföremål
Dessutom jämför eleven några olika sträckor, massor och volymer och sorterar sedlar och mynt efter värde.
Orsak & verkan
Eleven kan delta i kommunikation om orsak och verkan och i att använda metoder och strategier för att påverka och lösa situationer i vardagen.
Eleven kan kommunicera om orsak och verkan och använda metoder och strategier för att påverka och lösa situationer i vardagen.
Ord, begrepp & symboler
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: