Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism och Buddhism åk 8

Skapad 2020-03-03 10:25 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Ni kommer att få lära er mer om hinduism och buddhism!

Innehåll

Arbetsområde:

Syftet med arbetsområdet är att ni ska lära er om hinduismen och buddhismens historia, centrala tankegångar, viktiga handlingar och riter, skrifter och högtider m.m.

 

Konkreta mål:

Du ska kunna förklara viktiga begrepp (kopplade till tankegångar, historia, handlingar och riter samt högtider) inom de båda religionerna samt hur begreppen hänger ihop med varandra.

Du ska kunna förklara hur religionerna påverkar människorna som praktiserar religionerna samt hur religionerna påverkar samhällena som religionerna finns i.

Du ska kunna jämföra hinduism och buddhism - vad finns det för likheter och skillnader mellan religionerna?

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

Du kommer att kunna visa dina kunskaper genom deltagande i diskussioner i klassrummet och på ett prov.

Undervisning:

Vi kommer att ha genomgångar, titta på bilder och film, diskutera och arbeta med instuderingsuppgifter.

 

Material:

NE (kapitel Hinduism och buddhism)

ENKEL religion (instuderingshäften hinduism och buddhism) kommer som pdf i provuppgift.

Mina presentationer (kommer som pdf i provuppgift)

Hinduism: https://docs.google.com/presentation/d/10dW_b_qQGkrrLxdIyhTmFfLjY_c7SK4sPJBzUtPMRcU/edit#slide=id.g6e839002c6_0_32

Buddhism: https://docs.google.com/presentation/d/1eYyiBPH_PKFw7-q69EtG_kbwiXdbNnMHnO79Vo-_uP0/edit#slide=id.g7e39c5eaf4_0_30

 

Prov tors v.12

Att ha koll på hinduism:

Cyklisk tidsuppfattning

Polyteism

Brahma

Shiva

Vishnu

Brahman 

Atman

Karma

Samsara 

Dharma

Kastsystemet

Moksha

Kunskapensväg

Bhaktivägen

Yogavägen

Veda

Bhagavadgita

Puja

Tempel

Ganges

Matregler

Upanayana -tråd-/snörceremonin

Begravning

Diwali

Holi

 

Att ha koll på buddhism:

 

Buddha

 

De fyra ädla sanningarna

 

Den åttafaldiga vägen

 

Nirvana

 

Tripitaka

 

Theravada/Hinayana

 

Mahayana

 

Vajrayana

 

Dalai Lama

 

Likheter och skillnader mellan Mahayana och Theravada

 

Munkar och nunnor

 

Tempel

 

Pagod/Stupa

 

Matregler

 

VesakHinduism och buddhism:

 

Vad finns det för likheter och skillnader?  Se dokument som stöd!

 

 

Uppgifter

 • Prov hinduism och buddhism

 • Begrepp hinduism

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9

Matriser

Re
Hinduism och Buddhism åk 8

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Världsreligionerna
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Likheter och skillnader
Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­åskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Samband med samhälleliga förhållanden
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållande­ vis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutveck­lade och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: